Zrušenie súčasnej podoby zúčtovania zdravotného poistného

SĽUB 10:


Vláda zruší súčasnú podobu ročného zúčtovania poistného.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

REALITA:

Poznámka INEKO: Vláda ponechala súčasnú podobu zúčtovania zdravotného poistného. Z povinnosti podávať zúčtovanie však od roku 2008 vylúčila dôchodcov a študentov pracujúcich na dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a brigádnické dohody. Dobrovoľne nezamestnaní, ako aj poistenci štátu (napr. študenti a dôchodcovia) musia podať zúčtovanie len v prípade, ak ich započítateľné príjmy boli vyššie ako úhrn vymeriavacích základov (t.j. v roku 2007 vyššie ako 59232 Sk). Vláda tiež zrušila povinnosť doplácať nedoplatky a vracať preplatky do 100 Sk. Pre viac informácií pozri blog Jozefa Mihála: Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Pracujúci penzisti a študenti sa zbavia papierovačiek a ušetria na odvodoch.V niektorých prípadoch sa úspory môžu pohybovať v tisíckach korún ročne. Od budúceho roku už nebudú musieť robiť ročné zúčtovanie odvodov. Rovnako to platí aj pre asistentov osôb so zdravotným postihnutím, rodičov na materskej a opatrovateľov. Počíta s tým ministerstvo zdravotníctva v návrhu novely zákona o zdravotnom poistení, ktorá je v súčasnosti v pripomienkovom konaní. Mala by platiť od januára 2008. Bude sa to vzťahovať aj na dohody poistencov štátu o vykonaní práce, pracovnej činnosti a ich brigádnické dohody... Okrem úľav pre poistencov štátu, rezort navrhuje, aby poistenci nemuseli doplácať malé nedoplatky do sto korún. Rovnako ani zdravotné poisťovne by nemali vracať preplatky do tejto sumy.
Zdroj: SME 6.8.2007, Penzisti a študenti nebudú platiť odvody

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS