Vrátiť zdravotným poisťovniam verejnoprávny charakter, aby netvorili zisk

SĽUB 2:

SMER - sociálna demokracia vráti verejnoprávny charakter zdravotným poisťovniam, pretože zásadne nesúhlasí s tým, aby sa verejné prostriedky od štátu a občanov určené výhradne na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti zhromažďovali v zdravotných poisťovniach - akciových spoločnostiach orientovaných na maximálny zisk aj na úkor rozsahu a kvality zdravotnej starostlivosti.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vláda vráti Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni verejno-právny charakter.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

REALITA:

Poznámka INEKO: Všetky zdravotné poisťovne zatiaľ ostávajú akciovými spoločnosťami. Zisk vytvorený od roku 2008 už akcionári poisťovní nemôžu použiť podľa vlastného rozhodnutia, ale len na úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Názov zdravotnej poisťovne

Hospodársky výsledok za rok 2007

Dôvera

467 mil. Sk

Apollo

228 mil. Sk

Spoločná zdravotná poisťovňa

206 mil. Sk

Union

-232 mil. Sk

Európska zdravotná poisťovňa

-234 mil. Sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa

-430 mil. Sk

Zdroj: SME.sk 8.7.2008, Zdravotné poisťovne zarobili takmer miliardu

Koalícia (v parlamente) odhlasovala, že (zdravotné) poisťovne budú mať od budúceho roku zisk zakázaný. Peniaze z verejného poistného budú môcť použiť len na zdravotnú starostlivosť... Fico si myslí, že vďaka správnemu fondu môžu poisťovne prežiť.
Zdroj: SME 26.10.2007, Mečiar sa zľakol Fica

VYBRANÉ KOMENTÁRE:
(Zdroj: Anketa INEKO, máj 2007)

Otázka regulácie zdravotných poisťovní, vrátane podmienok tvorby, použitia a distribúcie marže a zisku je legitímna. Návrat k ich neefektívnej organizačnej forme s mäkkými rozpočtovými obmedzeniami, pochybným účtovníctvom a absenciou korporátnej správy však nie je.
Martin Filko – Sanigest International

Dve najväčšie zdravotné poisťovne žiaľ nikdy nestratili verejnoprávny charakter a tomu aj zodpovedá ich neefektívne fungovanie. Zisk vytváraný v konkurenčnom prostredí je najlepším motívom k efektívnemu fungovaniu a možnosť jeho tvorby by mala byť preto zachovaná aj pre zdravotné poisťovne.
Vladimír Tvaroška – Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Neziskové aktivity majú v ekonomike svoje miesto. Majú sa uplatňovať najmä tam, kde existuje veľká informačná nerovnosť medzi dopytom a ponukou. To určite nie je celé zdravotníctvo. Vláda by sa mala sústrediť na rozdelenie diagnóz na také, pri ktorých je možné tvoriť zisk a je to žiaduce a na tie ostatné. Plošné riešenie je chybou.
Eugen Jurzyca – INEKO

Vlastníctvo a “zisk” nie sú v súčasnom modernom verejnom sektore podstatnými prvkami. Bavme sa o výsledkoch, nie “zisku”. Ak niekto ušetrí milión z verejných zdrojov a zabezpečí funkčnosť daného systému, potom nech si svoje percento zoberie, aspoň ho to bude motivovať aj k ďalšiemu rastu efektívnosti.
Juraj Nemec – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Otázka verejnoprávnosti a tvorby zisku poisťovňami je irelevantná. Dôležité je posudzovať kvalitu práce poisťovní. Taktiež je potrebné prejsť od systému zdravotnej dane k skutočnému zdravotnému poisteniu. Len tak môže vzniknúť zdravý systém zdravotných poisťovní.
Richard Kollár – University of Michigan, USA

Dôležitejšie je iné – odčleniť zdravotnú starostlivosť, ktorú možno financovať v rámci solidarity (platí každý podľa svojich schopností, dostáva každý podľa svojich potrieb, na rovnakú potrebu rovnaká starostlivosť) – tento prvý pilier financovať čo najefektívnejšie, unitárne, možno ako súčasť štátneho rozpočtu. Ostatnú zdravotnú starostlivosť financovať prostredníctvom konkurenčných zdravotných poisťovní, princíp “zásluhovosti” – platil by každý podľa svojich schopností a čerpal by každý podľa svojich zásluh.
Milan Velecký – Slovenský rozhlas

Vláda by sa mala skôr zamyslieť, prečo súkromné poisťovne dokážu vyprodukovať vyšší zisk, ako verejnoprávne. Chybu by mala hľadať v riadení verejnoprávnej poisťovne, nie v manažmentoch súkromných spoločností. 
Radoslav Štefančík – Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Forma akciových spoločností sťažuje vytváranie deficitov v systéme. Zisk je hlavnou motiváciou k efektívnemu fungovaniu subjektov.
Richard Ďurana – INESS

Sľúbiť niečo také bolo s ohľadom na status quo (významné súkromné investície do rozbehu pluralitného systému) hlúpe. Žiaľ, vyzerá to, že vláda to s plnením tohto sľubu myslí vážne. Chvalabohu, naráža pritom na prekážky (legislatívne, právne), ktoré môžu byť neprekonateľné.
Juraj Javorský – týždenník Trend

 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS