Zrušenie poplatkov v zdravotníctve

SĽUB 1:

SMER presadí okamžité zrušenie 20,- Sk a 50,- Sk poplatkov v ambulanciách a nemocniciach.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

REALITA:

Od 1. októbra budú občania platiť v lekárni za vydanie liekov namiesto súčasných dvadsať len päť korún. Zníženie poplatkov schválila včera vláda... Vláda Roberta Fica už zrušila niektoré poplatky v zdravotníctve, ktoré zaviedol bývalý kabinet Mikuláša Dzurindu. Od septembra neplatia občania za ošetrenie u lekára a pobyt v nemocnici 20 a 50 korún. Zo série poplatkov zatiaľ zostal v platnosti len 60-korunový paušál za návštevu pohotovosti.
Zdroj: Hospodárske noviny / TASR, 21.9.2006, Za recept zaplatíme len päť korún

VYBRANÉ KOMENTÁRE:
(Zdroj: Anketa INEKO, máj 2007)

Sociálnu situáciu občanov nie je možné riešiť plošne. Namiesto daňových či iných úľav pre najviac sociálne postihnuté skupiny tento sľub plošne odstraňuje viaczdrojové financovanie v zdravotníctve. Možno očakávať, že výpadok financií v sektore spôsobí obrovské problémy. Taktiež sa opätovne zníži efektívnosť dostupnosti ambulantnej liečby a štruktúry výdavkov zdravotných poisťovní.
Richard Kollár, University of Michigan 

Hoci predbežné analýzy naznačujú, že niektoré kroky Zajacovej reformy mohli mať nezanedbateľný negatívny dopad na ohrozené skupiny obyvateľov, vláda si na ich korekciu nezvolila najvhodnejšie opatrenie. Doplatky za ambulantné a nemocničné služby tvoria relatívne malú časť (20-25%) hotovostných doplatkov a oveľa významnejšie sú platby za lieky. Vzdala sa teda nástroja na reguláciu dopytu, s otáznym efektom na splnenie svojich cieľov. Naviac, spáli pritom peniaze daňovníkov, keďže poskytovateľov kompenzuje z verejných zdrojov.
Martin Filko, Sanigest International

Poplatky existujú vo všetkých vyspelých krajinách a sú nástrojom regulácie dopytu. Problém sociálne slabých občanov sa nedá riešiť cez zrušenie poplatkov.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Vláda opäť vyvoláva v ľuďoch dojem, že niečo je tu zadarmo a podporuje tým neobmedzený dopyt po obmedzených zdrojoch. Navyše ani nedotiahla populizmus do konca, keď časť poplatkov ponechala. Teraz musí riešiť výpadok príjmov lekárov, na čo ale nemá kompetentného ministra.
Martin Jaroš, týždenník Trend

Zrušenie poplatkov v zdravotníctve prispelo k nárastu návštev u lekárov a v nemocniciach, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné a tak významne prispelo k tomu, že zadlžovanie zdravotníctva sa opäť prudko zvyšuje. 
Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník MF SR

Priama finančná spoluúčasť pacienta je efektívny spôsob regulácie verejných výdavkov v zdravotníctve, znižuje nadspotrebu, prináša dodatočné zdroje. Ich zníženie na nulu bez systémovej kompenzácie ešte výraznejšie prehĺbi nesúlad zdrojov a nákladov v systéme financovania zdravotnej starostlivosti.
Milan Velecký, Slovenský rozhlas

Napriek tomu, že poplatky neboli ideálnym riešením, čiastočne sa im podarilo obmedziť dopyt po primárnej zdravotnej starostlivosti a priblížiť ho možnostiam systému. Ideálnym riešením by bolo zavedenie spoluúčasti na neprioritných diagnózach.
Richard Ďurana, INESS

Populistický krok, ktorý spôsobil dve veci: výpadok príjmov v sektore vo výške cca 2,5 mld. Sk ročne a návrat k “ambulantnej turistike”, teda zvýšenie počtu zbytočných návštev u lekára, čo znamená priemerne menej času na pacienta a vyššie náklady bez zlepšenia zdravotného stavu.
Robert Žitňanský, týždenník .týždeň

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS