Odporúčanie 13 - Poisťovne aj poskytovateľov odmeňovať za preukázané zvyšovanie efektívnosti

Aktuálny stav:
Poisťovne ako aj väčšina poskytovateľov nemajú žiadne legálne možnosti ako profitovať zo zvyšovania vlastnej efektívnosti (napr. nesmú tvoriť, resp. voľne použiť zisk – pozri odporúčanie č. 15).

Problém:
Poisťovne ani poskytovatelia nie sú dostatočne motivovaní k zvyšovaniu vlastnej efektívnosti (napríklad pri odhaľovaní prípadov vykazovania starostlivosti, ktorá v skutočnosti nebola poskytnutá, alebo bola poskytnutá za predražené ceny). Ich majitelia, resp. manažéri môžu mať tiež motiváciu k neformálnym spôsobom vyťahovania „zisku“ zo spoločností, napríklad nadhodnocovaním cien nakupovaných tovarov a služieb s cieľom previesť peniaze na spriaznených dodávateľov, ktorých zisky už nie sú regulované.

Odporúčanie:
Poisťovne aj poskytovateľov odmeňovať za preukázané zvyšovanie efektívnosti (napr. bonusmi určenými ako podiel z dosiahnutej úspory, resp. uvoľnením regulácie tvorby a použitia zisku). Odmeňovať len také zvyšovanie efektívnosti, ktoré nepôjde na úkor kvality definovanej v základnom balíku zdravotnej starostlivosti (pozri odporúčanie č. 1).

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS