Odporúčanie 11 - Zjednodušiť výber zdravotných odvodov

Aktuálny stav:
Fyzické osoby podávajú každý rok osobitné daňové priznanie a osobitné zúčtovanie zdravotných odvodov. Zdravotné odvody vyberajú zdravotné poisťovne.

Problém:
Administratívna záťaž na strane:

  • Poistenca – každý človek musí osobitne podávať daňové priznanie a zúčtovanie zdravotných odvodov. Ide pritom o zbytočnú záťaž, keďže daňové priznanie obsahuje väčšinu relevantných údajov potrebných pre zúčtovanie zdravotných odvodov.
  • Zamestnávateľa – pri výbere odvodov zdravotnou poisťovňou musí zamestnávateľ komunikovať so všetkými poisťovňami, v ktorých sú poistení jeho zamestnanci.

V porovnaní s daňami je systém vymáhania nedoplatkov na zdravotnom poistení komplikovanejší a menej efektívny.

Odporúčania:
Zjednodušiť výber zdravotných odvodov a to najmä:

  • Zaviesť jednotné daňovo-odvodové priznanie, čo by odľahčilo ľudí od administratívnych povinností.
  • Výber odvodov previesť na daňové úrady, ktoré by ich následne prerozdeľovali medzi zdravotné poisťovne. To by odľahčilo ľudí od administratívnych povinností pri ročnom zúčtovaní odvodov a zamestnávateľov pri komunikácii s jedným úradom namiesto piatich poisťovní. Zefektívnilo by sa tiež vymáhanie nedoplatkov.

V prípade ponechania výberu odvodov na zdravotných poisťovniach vytvoriť informačný systém, v ktorom poisťovne získajú všetky potrebné údaje pre zúčtovanie zdravotných odvodov od daňového úradu bez toho, aby osobitne vyžadovali informácie od poistenca. Súčasne posilniť kompetencie zdravotných poisťovní pri výbere odvodov tak, aby boli porovnateľné s kompetenciami daňového úradu.

Zdravotným poisťovniam ponechať výber odvodov, resp. ich časť, pokiaľ dôjde k deregulácii výberu poistného (pozri odporúčanie č. 16).

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS