Odporúčanie 8 - Zaviesť povinné poistenie na výdavky spojené s dlhodobou starostlivosťou o starších ľudí

Aktuálny stav:
Slovensko patrí v OECD medzi štáty s najnižším, takmer nulovým podielom starších ľudí, ktorí sú poberateľmi formálnej dlhodobej starostlivosti. Tradične tu prevažuje neformálna starostlivosť v kruhu rodiny a známych.

Problém:
V súvislosti so starnutím obyvateľstva sa v horizonte niekoľkých desaťročí dá očakávať významný nárast výdavkov na dlhodobú starostlivosť o starších ľudí. Tradične využívaná neformálna starostlivosť v kruhu rodiny a známych pravdepodobne nebude postačovať na krytie týchto výdavkov. Neexistuje pritom žiadny formálny systém, ktorý by ľudí v aktívnom veku na túto situáciu pripravoval.

Zahraničné skúsenosti:
Z vyspelých štátov využíva povinné poistenie výdavkov na dlhodobú starostlivosť napríklad Singapur, Holandsko, Nemecko a Japonsko. V Singapure sa účastníkmi programu automaticky stávajú všetci držitelia povinných sporivých účtov (pozri odporúčanie č. 7) po dovŕšení 40 rokov. Pri vstupe do programu sa určí výška poistnej platby, ktorá sa neskôr nemení a splatná je ročne až do dovŕšenia 65 rokov. Poistné platby možno platiť priamo z osobného sporivého účtu, alebo v hotovosti. Ľudia majú na výber lacnejšie poistenie na výplatu 300 dolárov mesačne po dobu 60 mesiacov, alebo drahšie poistenie na výplatu 400 dolárov mesačne po dobu 72 mesiacov. Vláda povolila vykonávať tento program trom súkromným poisťovniam.

Odporúčanie:
Zaviesť povinné poistenie na výdavky spojené s dlhodobou starostlivosťou o starších ľudí. Financovanie poistných platieb umožniť zo zdrojov na osobnom sporivom účte (zdravotnom – pozri odporúčanie č. 7, prípadne aj dôchodkovom). Preskúmať a využiť pritom skúsenosti štátov, ktoré podobný systém využívajú, predovšetkým Singapuru, Holandska, Nemecka a Japonska.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS