Odporúčanie 4 - V rámci zavádzania regulovanej spoluúčasti obnoviť fixné platby za služby

Aktuálny stav:
Krátko po parlamentných voľbách v roku 2006 vláda zrušila relatívne nízke poplatky za návštevu lekára a pobyt v nemocnici. Vláda tiež znížila poplatok za vydanie lieku z 20 SKK (0,66 EUR) na dnešných 5 SKK (0,17 EUR). Bez zmeny ponechala poplatok za návštevu pohotovosti vo výške 60 SKK (1,99 EUR), ako aj poplatok za prepravu sanitkou vo výške 2 SKK (0,07 EUR) za kilometer. Pacienti tiež platia poplatky za kúpeľnú liečbu vo výške 1,66 EUR až 7,30 EUR na deň v závislosti od diagnózy.

Tabuľka: Poplatky za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou


Do septembra 2006

Od septembra 2006

Návšteva lekára

20 SKK (0,66 EUR)

0

Pobyt v nemocnici

50 SKK (1,66 EUR) / deň

0

Vydanie lieku

20 SKK (0,66 EUR)

5 SKK (0,17 EUR)

Návšteva pohotovosti

60 SKK (1,99 EUR)

60 SKK (1,99 EUR)

Preprava sanitkou

2 SKK (0,07 EUR) / km

2 SKK (0,07 EUR) / km

Kúpeľná liečba

1,66 EUR až 7,30 EUR / deň

1,66 EUR až 7,30 EUR / deň

Zdroj: Financovanie zdravotníctva vo vybraných štátoch, INEKO, február 2009

Problém:
Ilúzia bezplatnosti a jej nežiaduce dôsledky (pozri odporúčanie č. 3).

Zahraničné skúsenosti:

Tabuľka: Príklady vybraných fixných platieb vo svete


Návšteva lekára

Pobyt v nemocnici

Vydanie lieku

Fínsko

11 EUR,
max 33 EUR/rok

26 EUR/deň
max 590 EUR/rok*

n

Francúzsko

1 EUR,
max 50 EUR/rok

16 – 18 EUR/deň

0,5 EUR/balenie

Írsko

45 – 60 EUR

75 EUR/deň,
max 750 EUR/rok

Do 90 EUR/mesiac

Singapur

30 SID/účet

450 SID/deň

n

Veľká Británia

Bez poplatku

Bez poplatku

5 – 7 GBP

* - maximálny limit platí pre všetky hotovostné výdavky za verejné služby
n - nezistený údaj
Zdroj: Financovanie zdravotníctva vo vybraných štátoch, INEKO, február 2009

Odporúčania:

V rámci zavádzania regulovanej spoluúčasti čo najskôr obnoviť fixné platby za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, a to najmä za návštevu lekára a pobyt v nemocnici. Zvýšiť fixnú platbu za vydanie lieku. Výšku fixných platieb pre jednotlivé služby zverejňovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na internete.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS