Analýzy

Ocenenie Nemocnica roka 2018 získali nemocnice v Banskej Bystrici a Starej Ľubovni

Výsledky štvrtého ročníka hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2014-2017.

Dátum: 10.10.2018
 
Hodnotenie reformných plánov strany SaS v zdravotníctve

Z dokumentu je cítiť príklon k protrhovým riešeniam, ktoré na jednej strane zvyšujú súťaživosť, konkurenciu a voľnosť v zmluvných vzťahoch aktérov, ale na druhej strane zároveň podnecujú k zodpovednosti, tvrdým rozpočtovým obmedzeniam, meraniu a odmeňovaniu podľa kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je to legitímny prístup, ktorý vidí priestor pre štát najmä v roli regulátora stanovujúceho základné pravidlá fungovania a kontrolujúceho ich napĺňanie. Zníži sa tým ingerencia štátu do zdravotníctva, ktorá v súčasnosti vytvára mnohé nezdravé konflikty záujmov štátu ako poskytovateľa a nákupcu zdravotnej starostlivosti, legislatívca a zároveň aj kontrolóra. Ak sa zásadným spôsobom posilní úloha neštátneho sektora v zdravotníctve, musí sa tiež výrazne posilniť akcieschopnosť a kvalita regulačného a dohľadového mechanizmu štátu. V ďalšej fáze prípravy zdravotníckeho programu strany bude musieť SaS detailnejšie opísať, ako sa k tomu plánuje dopracovať.

Celkovo hodnotíme programové tézy strany SaS pozitívne.

Dátum: 06.04.2018
 
Nemocnice roka 2017 sú v Ružomberku a Starej Ľubovni

Ocenenie Nemocnica roka 2017 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala minulý rok tretia Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, ktorá tak predstihla minuloročného víťaza – Fakultnú nemocnicu Nitra. Na tretie miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti sa dostala Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.
V kategórii všeobecných nemocníc jednoznačne obhájila ocenenie Nemocnica roka 2017 Ľubovnianska nemocnica, n.o., čím dosiahla už tretie víťazstvo v rade. Druhé miesto obsadila, rovnako ako minulý rok, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica a tretiu pozíciu štátna Nemocnica Poprad, a.s.

Dátum: 08.11.2017
 
Dáta o slovenskom zdravotníctve v OECD sú deravé ako ementál

Na základe analýzy 336 zdravotníckych ukazovateľov sme zistili, že v porovnaní so susednými krajinami Slovensko posiela do databázy OECD Health Statistics najmenej údajov. To samozrejme negatívne ovplyvňuje možnosti medzinárodného porovnávania slovenského zdravotníctva s ostatnými zdravotníckymi systémami a obmedzuje kvalitu analytických výstupov.

Prečítajte si celú analýzu.

Dátum: 19.05.2017
 
Zverejňujeme ozdravný plán VšZP. Mal byť ambicióznejší, pričom hrozí, že na straty VšZP sa poskladáme všetci

Ozdravný plán VšZP mal byť ambicióznejší. Namiesto poklesu nákladov navrhuje "len" spomaľovanie tempa ich rastu, pričom poisťovňa aj dnes tvorí stratu a zároveň pýta peniaze od štátu. Hrozí, že na straty VšZP sa poskladajú všetci občania. Pokým úsporné opatrenia VšZP nedosiahnu svoj maximálny potenciál (čomu tak zatiaľ nie je a vidno to už len pri porovnaní s ozdravným procesom za Radičovej vlády alebo s možnými úsporami identifikovanými v rámci projektu hodnoty za peniaze), nemalo by sa uvažovať o pomoci poisťovni zo strany štátu. Príliš rýchla a vysoká štátna pomoc by do budúcnosti vyslala negatívny signál, že v štátnom zdravotníctve sa zle hospodáriť a nešetriť oplatí.

Dátum: 27.02.2017
 
V prešovskej nemocnici čakajú záchranky s pacientom dvakrát dlhšie ako v Martine

Na príchod nemocničného lekára musí záchranka čakať s najakútnejšími prípadmi väčšinou rovnako dlho alebo dokonca dlhšie ako pri ostatných diagnózach, a to viac ako 13 minút. Trend sa pritom rokmi zhoršuje.
Najúspešnejší v promptnosti preberania pacientov od záchranárov sú v nemocniciach v Martine, Starej Ľubovni a Kežmarku. Naopak, pomaly to ide v Prešove a najmä v Malackách, kde musí polovica privezených pacientov s vysoko akútnymi diagnózami čakať na prijatie lekárom 20 a viac minút.

Dátum: 22.12.2016
 
Nemocnice roka 2016 - FN Nitra a Ľubovnianska nemocnica

Ocenenie Nemocnica roka 2016 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Fakultná nemocnica (FN) Nitra, čím si o jedno miesto vylepšila svoje postavenie spred roka. Na druhé miesto sa dostal skokan roka v tejto kategórii – Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Tesne za ňou sa v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti umiestnila minulý rok víťazná Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN. Výrazne nadpriemerný počet bodov získala ešte aj Univerzitná nemocnica Martin.

V kategórii všeobecných nemocníc sa laureátom ocenenia Nemocnica roka 2016 stala opätovne po roku Ľubovnianska nemocnica, n.o. Druhé miesto obhájila Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica a z minuloročného umiestnenia v top 10 sa na tretiu pozíciu dostala štátna Nemocnica Poprad, a.s.

Dátum: 21.11.2016
 
INEKO: Drucker sa môže stať najlepším ministrom zdravotníctva Ficových vlád

Kvitujeme snahu vlády sústrediť sa vo svojom programe na presadzovanie efektívnejšieho a transparentnejšieho zdravotníctva pri deklarovanej nulovej tolerancii voči nehospodárnemu používaniu zdrojov. Pozitívom je, že sa majú porovnávať ceny nakupovaných tovarov, že možno príde k optimalizácii siete poskytovateľov, že sa urobí poriadok v platbách pacientov, že sa stanovia maximálne čakacie doby na výkony, že sa vytvoria predpoklady na dobrovoľné pripoistenie za nadštandard, a že zdravotnícki pracovníci majú byť odmeňovaní na základe zásluhového princípu.
V zdravotníckom programe vlády nám chýba zmienka, že rezort bude podporovať zavedenie zrozumiteľného systému merania a zverejňovania produkcie, kvality a efektívnosti poskytovateľov a zdravotných poisťovní. Taktiež absentuje vysporiadanie sa s problémom obrovskej zadlženosti štátnych nemocníc, ako aj s výzvou dosiahnutia dlhodobej finančnej udržateľnosti zdravotníctva v dôsledku starnutia populácie.

Dátum: 15.04.2016
 
INEKO: Najlepší volebný program pre zdravotníctvo majú SaS a KDH

Okrem SaS a KDH majú ešte relatívne veľmi dobrý zdravotnícky program aj strany Most–Híd a Sieť. INEKO ocenilo, že tieto strany, vrátane OĽaNO-NOVA prevzali do svojich programov viaceré z dlhodobo presadzovaných myšlienok inštitútu, najmä čo sa týka potreby väčšej transparentnosti – meranie a zverejňovanie údajov (aj vo forme rebríčkov) o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti a porovnávanie (benchmarking) a zverejňovanie cien nakupovaných tovarov a služieb v zdravotníctve. Plány SNS v zdravotníctve boli inštitútom INEKO ohodnotené ako najmenej prínosné. SMER-SD nepripravil pre voličov žiadny volebný program.

Dátum: 19.02.2016
 
Ocenenie Nemocnica roka 2015 ide do Ružomberka a Starej Ľubovne

Po finančnom zdraví samospráv a výsledkoch základných a stredných škôl začal inštitút INEKO hodnotiť už aj nemocnice. Štát hodnotenie kvality a efektívnosti verejných služieb zanedbáva, pritom ide o jednu z najvýznamnejších reforiem, ktorá môže za relatívne málo peňazí výrazne zlepšiť kvalitu života na Slovensku. Bolo by prínosom, keby si štát zvolil meranie výsledkov ako prioritu a zameral sa na zhromažďovanie kľúčových údajov, aby boli metodiky hodnotenia čo najdokonalejšie, a aby mali čo najširší záber. Dúfajme, že k tomu prispeje aj verejná diskusia, ktorá sa týmto hodnotením vyvolá.

Dátum: 18.12.2015
 
Nemocnice v SR 2014-2015

Verejné výdavky na ústavnú zdravotnú starostlivosť, ktoré tvoria vyše 95% ich celkových zdrojov, stúpajú v poslednom období výrazne rýchlejším tempom ako medziročné zvyšovania celkových disponibilných zdrojov v zdravotníctve či výdavkov verejného zdravotného poistenia na celú zdravotnú starostlivosť. Kým v rokoch 2013 a 2014 vzrástli celkové disponibilné zdroje v zdravotníctve o 0,2%, resp. o 2,1% a výdavky zdravotných poisťovní na celú zdravotnú starostlivosť o 4,0%, resp. o 5,7%, tak výdavky poisťovní na ústavnú zdravotnú starostlivosť sa medziročne zvýšili až o 7,5% v roku 2013, resp. o 10,7% v roku 2014.

Dátum: 09.10.2015
 
Analýza INEKO: Zodpovedne za novú nemocnicu v Bratislave

Obstarať novú univerzitnú nemocnicu v Bratislave formou PPP nemusí byť najvýhodnejšie. V kľúčovom teste hodnoty za peniaze má štúdia uskutočniteľnosti vážne nedostatky, ktoré skreslili výsledok v prospech PPP. Ministerstvo, ktoré sa na tento výsledok odvoláva, by malo čo najskôr zabezpečiť opravený prepočet. Je tiež potrebné riadne vysvetliť dôvody nevyužitia lokality Rázsochy, vykonať analýzu porovnávajúcu prínosy i riziká umiestnenia veľkej nemocnice do oboch možných lokalít a na jej základe vybrať vhodnejšiu. To sú hlavné závery analýzy, ktorú zverejnil inštitút INEKO.

Dátum: 25.09.2015
 
Analýza INEKO: Ako Slovensko zaplatí za neliečenie zdravotníctva

Slovensko zaostáva za susedmi aj vyspelým svetom v dĺžke a kvalite života a súčasne čelí hrozbe prudko rastúceho deficitu v zdravotníctve. Do roku 2060 môže deficit podľa výpočtov INEKO narásť až na 2 % HDP ročne a vytvoriť tak nový kumulatívny dlh až na úrovni 73 % HDP. Riešenia nemožno odkladať. Slovensko potrebuje zásadne zvýšiť efektívnosť výdavkov, zlepšiť prevenciu chronických chorôb a postupne zavádzať regulovanú spoluúčasť pacientov. Inak sa nevyhne zaostávaniu v kvalite života a živelnému šíreniu poplatkov aj neformálnych platieb pacientov. To sú hlavné závery analýzy, ktorú dnes zverejnil inštitút INEKO.

Dátum: 23.06.2015
 
Blog INEKO o nemocničných nákazách

Vo vyspelom svete sa v nemocnici získanou infekciou nakazí v priemere jeden až dvaja pacienti z dvadsiatich, na Slovensku je to údajne len jeden z dvesto. Neverte tomu! Takmer všetky slovenské nemocnice totiž sledovanie nemocničných nákaz podceňujú a úplný extrém predstavuje takmer tridsiatka z nich, ktoré za obdobie 2009-2013 nenahlásili výskyt žiadnej nozokomiálnej nákazy.

Dátum: 22.12.2014
 
Vo veľkých tendroch nemocníc sa súťaží stále málo

V sledovanom období apríl 2012 – február 2014 použili nemocnice z celkového obstaraného objemu (525,6 mil. EUR) až 63% (331 mil. EUR) v tendroch, kde ponuku podal iba jeden uchádzač. Jediná predložená ponuka je doménou najmä veľkých, finančne nákladných tendrov. Obmedzená súťaž je spravidla spojená s vyššími cenami. V tendroch s jedinou ponukou došlo v priemere, váženom objemom tendrov, k nárastu výslednej ceny oproti obstarávateľom očakávanej o 2,4%. Pri tendroch s viacerými ponukami prichádzalo v priemere k poklesu výslednej ceny, pri dvojponukových tendroch to bolo napr. o 9,5%.

Dátum: 17.12.2014
 
Zdravotnícky systém v SR (2012-2013)

Uvedený dokument poskytuje základný prehľad o systéme zdravotníctva na Slovensku, vrátane hlavných zmien v zdravotnej politike prijatých alebo navrhovaných od marca 2012 do novembra 2013 a zoznamu zaujímavej odbornej literatúry tohto obdobia.

Dátum: 20.12.2013
 
Širší pohľad na efektívnosť slovenského zdravotníctva

Presnejšie výsledky efektívnosti zdravotníctva závisia od použitého prístupu – ak pri modelovaní vôbec nezohľadníme existujúcu mieru chudoby (tak ako pri analýze IFP), ktorá je naprieč krajinami rôzna, vychádza slovenské zdravotníctvo ako podpriemerne efektívne. Ak však začneme model rozširovať a spresňovať pridávaním štatistík, ktoré viac či menej dokážu aproximovať rozsah chudoby (ako napríklad údaje o príjmoch a životných podmienkach domácností a najmä údaje o podieloch rómskych populácií), slovenské zdravotníctvo sa začne javiť pri porovnaní s ostatnými krajinami V4 či celej EÚ ako podobne efektívne.

Dátum: 04.11.2013
 
Ako sa súťaží v nemocničných tendroch v SR a ČR - porovnanie

Vo verejných tendroch nemocníc sa súťaží viac v Česku ako na Slovensku. Nadpis tejto analýzy odzrkadľuje pomer priemerného počtu súťažiacich ponúk dodávateľov pri verejnom obstarávaní zdravotníckeho spotrebného materiálu v slovenských a českých nemocniciach. Aj v ďalších ukazovateľoch súťaživosti v tendroch verejných nemocníc Slovensko so svojím západným susedom prehráva.

Dátum: 13.06.2013
 
Reformné procesy v zdravotníctve – obdobie rokov 2000-2012

Uvedený text je súčasťou rozsiahlejšej knižnej publikácie pripravovanej inštitútom HPI pod názvom Zdravotníctvo – trhy, regulácia, politika, ktorá sa má venovať prioritne otázkam ekonómie zdravotníctva. V tejto kapitole je popísané, ako vyzeral reformný proces v zdravotníctve v rokoch 2000-2012. Sú v nej uvedené najdôležitejšie navrhované, ale najmä prijaté legislatívne zmeny počas sledovaného obdobia, ktoré mali ambíciu zásadnejším spôsobom meniť fungovanie systému zdravotníctva v SR.

Dátum: 05.04.2013
 
Analýzy: V nemocničných tendroch sa súťaží málo

Verejné obstarávania nemocníc na Slovensku sa vyznačujú nízkym počtom predložených ponúk. Viac ako dve tretiny (vyše 563 mil. EUR) z celkového obstaraného objemu nemocníc boli realizované v tendroch, kde sa zúčastnil iba jeden uchádzač.

Dátum: 17.08.2012
 
Analýzy: Ako zlepšiť súťaž na trhu zdravotného poistenia?

Nazdávame sa, že zdravotníctvo na Slovensku aj v iných najmä európskych štátoch stojí pred otázkou či a do akej miery treba posilniť súkromné vlastníctvo a pluralitu ako protiváhu štátneho vplyvu. V tejto štúdii analyzujeme systém zdravotného poistenia na Slovensku, v Holandsku a v USA s dôrazom na program Medicaid. Hlavným zámerom je skúmať podmienky súťaže zdravotných poisťovní a využiť najlepšie skúsenosti pri formulovaní odporúčaní na zlepšenie súťaže na slovenskom poistnom trhu.

Dátum: 08.08.2012
 
Analýzy: Zverejňovanie informácií na internetových stránkach nemocníc

Väčšina nemocníc (cca 70%) zverejňuje na svojich stránkach zmluvy, faktúry a objednávky. Z tých nemocníc, ktoré túto povinnosť nespĺňajú, tvoria väčšinu nemocnice s právnou formou neziskovej organizácie. Mnohé nemocnice síce povinnosť zverejňovať informácie formálne plnia, ale nájsť v nich konkrétnu zmluvu, objednávku, faktúru alebo dodávateľa sa kvôli "nepriateľskosti" k užívateľovi dá často len veľmi ťažko.

Dátum: 09.07.2012
 
Zdravotníctvo v SR 2011-2012

INEKO, február 2012

Pracovný dokument vypracovaný pre Európsku komisiu popisuje základné charakteristiky zdravotníckeho systému na Slovensku, prijaté a navrhované opatrenia v rámci zdravotnej politiky v období január 2011 - február 2012, ako aj vnímanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a výsledky zdravotného stavu obyvateľstva.

Dátum: 01.02.2012
 
Výhody a riziká riadenej starostlivosti (tzv. Managed Care)

INEKO, december 2011

Pri hľadaní riešení problémov v zdravotníctve často počuť argument, že štát má platiť viac. Jeho váhu spochybňuje zlý stav verejných financií, ale čiastočne aj medzinárodné ukazovatele, podľa ktorých dávame na zdravotníctvo z verejných zdrojov zhruba rovnako alebo aj viac ako nám podobné štáty. Vo verejnej diskusii oveľa menej zaznieva iná, systémová možnosť, ako odbúrať zbytočnú a duplicitnú starostlivosť, lepšie organizovať liečbu a prevenciu a motivovať pacientov aj poskytovateľov k zodpovednejšiemu správaniu. Touto možnosťou, už vyskúšanou vo svete, je tzv. Managed Care, čiže riadená starostlivosť.

Dátum: 01.12.2011
 
Koľko zarábajú slovenskí lekári?

INEKO, august 2011

Oficiálne zdroje sa líšia a nie sú úplné, náš dolný odhad je 1050 až 3200 € podľa odbornosti
Keďže platy lekárov sú financované prevažne z verejných zdrojov a dohadujú sa na trhu s vysokou informačnou nerovnosťou a tiež s vysokou koncentráciou (pri ich tvorbe sa teda nedá spoľahnúť na súťaž), mala by mať verejnosť presnejšie informácie o ich výške. Vedeli by sme tak lepšie posúdiť oprávnenosť požiadaviek lekárov na zvyšovanie platov pri každoročných vyjednávaniach s poisťovňami, ale aj oprávnenosť účtovania rôznych priamych platieb. V súčasnosti neexistujú oficiálne voľne dostupné informácie o výške platu lekárov podľa odborností ani o hrubom zisku súkromných lekárov, resp. porovnanie platov lekárov v štátnych a súkromných zariadeniach. Našim odporúčaním je preto začať tieto údaje sledovať a pravidelne v prehľadnej forme zverejňovať.

Dátum: 01.08.2011
 
Ako odmeňovať lekárov

INEKO, jún 2011

Kapitáciu a platby za výkony by mali dopĺňať platby za výsledky liečby
Ako odmeňovať lekárov tak, aby boli motivovaní liečiť pacientov efektívne? Štandardné spôsoby odmeňovania, akým je kapitácia, platby za výkony, či tabuľkové platy, často k efektivite nevedú. Vo vyspelom svete sa aj preto čoraz viac rozširujú platby za výsledky liečby (tzv. pay-for-performance) v kombinácii so štandardizovaním liečebných postupov a dodržiavaním ukazovateľov efektívnosti.

Dátum: 01.06.2011
 
Problémy v liekovej politike SR

INEKO, február 2011
Táto analýza bola písaná pre časopis EUROREPORT plus.

Jedným z najvypuklejších problémov slovenského zdravotníctva sú vysoké výdavky na lieky a ich značná spotreba. Od vstupu do OECD v roku 2000 patrí Slovensku pravidelne čelná pozícia spolu s Maďarskom, čo sa týka výšky výdavkov na lieky meranej ako podiel z celkových výdavkov na zdravotníctvo a taktiež ako podiel na HDP.
Dokument analyzuje okrem výdavkov a spotreby liekov aj realizované a navrhované kroky liekovej politiky, ktoré majú vplyv na vývoj výdavkov, a odporúča zopár opatrení zameraných na obmedzovanie neefektívností v slovenskom zdravotníctve. V texte sa o.i. hovorí o referencovaní cien liekov, generickej preskripcii, indukovanej a "off-label" preskripcii, o zvyšovaní transparentnosti kategorizačného procesu, o nákladovej efektívnosti liečiv a relatívne vysokej úhrade zdravotných poisťovní, resp. o nízkych doplatkoch pacientov za lieky v porovnaní so zahraničím.

Dátum: 01.02.2011
 
Analýza rôznych možností financovania zdravotníctva s dôrazom na zmeny vo výbere odvodov

INEKO, september 2010
Táto analýza mohla vzniknúť aj vďaka podpore OPEN SOCIETY INSTITUTE.


Dokument analyzuje rôzne možnosti financovania zdravotníctva na Slovensku s dôrazom na zmeny vo výbere zdravotných odvodov. Cieľom je poskytnúť odbornej verejnosti aj médiám hlavné argumenty pre a proti jednotlivým možnostiam a podporiť tak efektívnu reformu financovania zdravotníctva. V štúdii analyzujeme výhody a nevýhody solidárneho a zásluhového financovania zdravotníctva. Formulujeme v nej strednodobú víziu financovania založenú na posilňovaní súťaže, vrátane deregulácie príjmov na strane zdravotných poisťovní, ako aj základné podmienky pre efektívne napĺňanie vízie, ktorými sú predovšetkým spresnenie definície solidarity a znižovanie informačných nerovností. V dokumente tiež analyzujeme hlavné možnosti zmeny financovania s dôrazom na zmeny vo výbere odvodov, ktoré sa doteraz objavili vo verejnej diskusii. Ide o zavedenie odvodovej neutrality, jednotný výber daní a odvodov, financovanie zdravotníctva z daní, kombináciu daní a tzv. nominálneho poistného, zavedenie dobrovoľného poistenia, uvoľnenie poistných sadzieb, reguláciu spoluúčasti, ako aj centralizáciu a zoštátnenie zdravotného poistenia.

Dátum: 01.09.2010
 
Hodnotenie volebných programov 2010 - zdravotníctvo

INEKO, 28.5.2010
Podľa prieskumu INEKO, konanom medzi 23 odborníkmi, má najprínosnejší volebný program pre zdravotníctvo SDKÚ-DS nasledovaná s výraznejším odstupom KDH a stranou SaS. Na chvoste skončila ĽS-HZDS. Experti ocenili najvyššou známkou návrhy strán SaS a SDKÚ-DS na zadefinovanie základného balíka zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného poistenia. Ako najškodlivejšie opatrenia aktuálnych volebných programov boli hodnotené zámery ĽS-HZDS a Smeru-SD, ktoré majú zabezpečovať silnú ingerenciu štátu v zdravotníctve, resp. výsadné postavenie štátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Dátum: 28.05.2010
 
Odporúčania na reformu financovania zdravotníctva v SR

INEKO, september 2009
Dokument predstavuje 16 odporúčaní INEKO na reformu financovania zdravotníctva na Slovensku. V rámci odporúčaní identifikuje hlavné problémy financovania a ponúka prehľad zahraničných skúseností pri riešení podobných problémov. Cieľom dokumentu je podnietiť verejnú ale aj odbornú diskusiu o problémoch financovania slovenského zdravotníctva a možnostiach reformy. Nejde pritom o komplexný návrh reformy, ale skôr o načrtnutie možných riešení, ktorých prípadná realizácia si bude vyžadovať podrobnejší výskum a analýzy. Predmetom skúmania v uvedenej analýze neboli platobné vzťahy medzi poisťovňami a poskytovateľmi.

Dátum: 01.09.2009
 
Odpočet plnenia sľubov po troch rokoch vlády

INEKO, 25. júna 2009
Po troch rokoch  vo funkcii vláda plní len približne každý štvrtý sľub v zdravotníctve. Z 23 hlavných sľubov je skôr a úplne splnených 6, zvyšné sa neplnia vôbec alebo len minimálne. V rozpore so sľubmi vláda napríklad nezrušila ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, nezastavila zadlžovanie nemocníc, nepodporuje nepovinné poistenie, nekladie dôraz na prevenciu a neznížila byrokraciu v zdravotníctve. Ani platy lekárov a zdravotných sestier vo fakultných nemocniciach nezačali stúpať k sľúbenému 3-násobku, resp. 1,5-násobku priemernej mzdy, ale zostali približne na úrovni 2,1-násobku, resp. 1,1-násobku.

Dátum: 25.06.2009
 
Financovanie zdravotníctva vo vybraných štátoch

INEKO, február 2009
Dokument obsahuje stručný prehľad systémov financovania zdravotníctva vo vybraných štátoch. Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť o zahraničných systémoch a poskytnúť tak inšpiráciu na zmeny potrebné pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti financovania zdravotníctva na Slovensku.

Dátum: 01.02.2009
 
Odpočet plnenia sľubov po dvoch rokoch vlády

INEKO, 22. júla 2008
Dokument obsahuje odpočet plnenia pred- a povolebných sľubov v zdravotníctve po dvoch rokoch vlády. Z odpočtu okrem iného vyplýva, že vláda plní najmä pre krajinu horšie sľuby a neplní tie najužitočnejšie. Vláda napríklad nevytvorila fond na financovanie náročných zdravotných výkonov, nezjednodušila zúčtovanie zdravotných odvodov, nepodporuje nepovinné zdravotné poistenie, zanedbáva prevenciu, nedarí sa jej zvyšovať kvalitu a efektivitu a bezúspešne bojuje so zadlžovaním nemocníc.

Dátum: 22.06.2008
 
Problémy v liekovej politike na Slovensku

INEKO, jún 2008
Dokument obsahuje súhrn hlavných problémov v liekovej politike na Slovensku s odporúčaniami INEKO na ich riešenie. Problémami označujeme zdroje neefektívnosti, ktoré sa v systéme nachádzajú. Cieľom dokumentu je zamerať diskusiu o liekovej politike na presnejšie pomenovanie hlavných problémov a možných riešení tak, aby prispeli k efektívnejšiemu použitiu verejných aj súkromných zdrojov na lieky.

Dátum: 01.06.2008
 
 
 
Copyright © 2019 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS