O projekte i-Health

Táto stránka vznikla v spolupráci inštitútu INEKO a zdravotnej poisťovne Dôvera. Určená je najmä pre odbornú verejnosť zaujímajúcu sa o zdravotníctvo. Stránka má podporiť diskusiu o súčasnom systéme zdravotníctva a možnostiach jeho zlepšenia, sprostredkovať názory jednotlivcov a organizácií (vrátane INEKO), ako aj relevantné fakty a literatúru. Podľa vzájomnej dohody Dôvera nezasahuje do výstupov INEKO uvedených na tejto stránke.

 

Aktuality

Pandémia koronavírusu - očkovanie, testovanie a finančná spoluúčasť

Súčasný stav na Slovensku v prípade očkovania a protipandemických opatrení je klasickým problémom "čierneho pasažierstva" či pozitívnych (v prípade zaočkovaných a tých, ktorí dodržiavajú opatrenia) a negatívnych (v prípade nezaočkovaných a tých, ktorí nedodržiavajú opatrenia) externalít. Ak sa náklady v prípade týchto fenoménov rozkladajú v spoločnosti okato nespravodlivo a neefektívne, tak taká spoločnosť bude v dlhšom časovom horizonte upadať - nebudú sa dodržiavať pravidlá a každý bude mať tendenciu vyberať si zo systému len čerešničky. A doplatia na to všetci.
Nezaočkovaní predstavujú pre spoločnosť väčšie riziko - či už zdravotné, ale aj sociálno-ekonomické. Časť nákladov (a nemyslíme tým len finančných) by mali preto niesť.

Dátum: 29.07.2021
 
Optimalizácia siete nemocníc je potrebná

Optimalizácia siete nemocníc je nevyhnutný krok k tomu, aby sme tu mali pre pacienta udržateľnú kvalitnejšiu, bezpečnejšiu a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Cieľom je, aby reforma priniesla pacientom a celej spoločnosti prínosy, a nie bolesť. Niektoré záujmové a politické skupiny síce na nej môžu stratiť, tých to môže zabolieť, ale prvoradou cieľovou skupinou snaženia vlády majú byť všetci občania SR a ľudia, ktorí potrebujú kvalitnú, bezpečnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť v dlhodobo udržateľnom formáte. Tí majú z reformy benefitovať. Dôležité je, aby mala reforma stanovené prechodné obdobia, aby sa stanovili nediskriminačné pravidlá a kritériá pre vstup do siete, a aby sa poctivo merala a zverejňovala výkonnosť a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti v optimalizovanej sieti, aby sme videli, či sú verejné zdroje používané s najvyššou možnou hodnotou, a či výsledky slovenského zdravotníctva dobiehajú vyspelý svet, alebo ešte väčšmi zaostávajú. Táto spätná väzba je kľúčovým faktorom na to, aby sme vedeli vyhodnocovať úspešnosť reformy, resp. potrebu jej úpravy alebo zmeny.

Dátum: 10.06.2021
 
Nasaďte si, prosím, rúška, alebo zmeňte pravidlá!

V každom štáte či spoločenstve je Ideálne, keď v ňom fungujú dobré pravidlá, ktorým ľudia rozumejú, veria im a ochotne ich dodržiavajú, a ak náhodou nie, tak sú dôsledne a efektívne vymáhané. Na Slovensku sme počas pandémie svedkami, že toto nie je naša silná stránka. Aj tento faktor stál za zlými výsledkami Slovenska počas druhej vlny. Pravidlá sa nám nemusia páčiť, môžu sa nám zdať nelogické, môžu byť už zrelé na úpravu, pokojne ich môžeme kritizovať, ale pokiaľ sú platné, mali by sme sa všetci snažiť ich dodržiavať. O to viac to platí pre novinárov a pre ich hostí v reláciách - exministrov zdravotníctva, členov súčasnej vlády, poslancov parlamentu, právnikov, lekárov z prvej línie či členov iniciatívy Veda pomáha. Sú totižto prostredníctvom médií viac na očiach verejnosti, môžu formovať jej názor, viacerí z nich majú legislatívnu právomoc, niektorí z nich tieto pravidlá spoluvytvárali, a preto by ich mali poznať a dodržiavať ich. Nabudúce si preto, prosím, pri diskusiách v štúdiách a iných interiéroch opätovne nasaďte rúška, alebo zmeňte príslušné pravidlá.

Dátum: 09.06.2021
 
Odchody zdravotníkov a kvalita poskytovanej starostlivosti

Nedostatku zdravotníkov, ktorý nie je a nebude len špecifikom Slovenska, musíme čeliť rozumnou politikou odmeňovania, motivovania, zlepšovaním pracovného prostredia, odbremeňovaním zamestnancov od byrokracie, elektronizáciou, telemedicínou, umelou inteligenciou, vertikálnym presunom kompetencií, prijímaním zdravotníckeho personálu zo zahraničia, zvyšovaním efektívnosti procesov a rastom produktivity práce. Ak sa to podarí, tak sa nemusí kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti znížiť pri klesajúcim počte zdravotníkov. Samozrejme to má však svoje hranice a záleží aj od miery a štruktúry odchádzajúcich. Ak by nastal skokovitý masívny odchod kvalifikovaných a kvalitných zdravotníkov a neprišla by adekvátna náhrada, tak sa to prejaví v zhoršení dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti.

Dátum: 21.05.2021
 
Naše elektronické zdravotníctvo eviduje informácie o očkovaní proti Covid-19

V INEKO sme chceli zistiť, či naše elektronické zdravotníctvo eviduje informácie o očkovaní proti Covid-19.

Pozrite si, ako sme postupovali...

Dátum: 18.05.2021
 
Stránkovanie:
 
 
 
Copyright © 2021 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS