O projekte i-Health

Táto stránka vznikla v spolupráci inštitútu INEKO a zdravotnej poisťovne Dôvera. Určená je najmä pre odbornú verejnosť zaujímajúcu sa o zdravotníctvo. Stránka má podporiť diskusiu o súčasnom systéme zdravotníctva a možnostiach jeho zlepšenia, sprostredkovať názory jednotlivcov a organizácií (vrátane INEKO), ako aj relevantné fakty a literatúru. Podľa vzájomnej dohody Dôvera nezasahuje do výstupov INEKO uvedených na tejto stránke.

 

Aktuality

O kategorizácii liekov a potrebe jej profesionalizácie

Ak orgány v procese kategorizácie nedostatočne odôvodňujú svoje rozhodnutia, ak sú farmakoekonomické analýzy tendenčné a sú slabo oponované a verejnosť nie je dostatočne informovaná, nedokáže ani efektívne odkontrolovať, či náhodou neboli rozhodnutia v rámci liekovej politiky nekalo ovplyvnené nejakými obchodnými záujmami aktérov a nedokáže si vytvoriť ani relevantný názor, či treba alebo netreba tlačiť na vyvodenie osobnej zodpovednosti.
Systémovým riešením obmedzujúcim riziko konfliktu záujmov by bolo, tak ako je to vo viacerých vyspelých štátoch, že o stanovovaní výšky úhrad za lieky by rozhodovala nestranná profesionálna agentúra, ktorej členovia sú za to platení, a nie politici na základe rád neplatených a často zaujatých zdravotníkov - insiderov.

Dátum: 30.09.2016
 
O potrebe urobenia poriadku v poplatkoch

Pravda je, že ani dnes nie je slovenské zdravotníctvo bezplatné, ale často sú rôzne platby neodôvodnené, nedeklarované, polooficiálne alebo až korupčného charakteru. Preto je nutné urobiť v nich poriadok, aby pacienti vedeli, na čom sú, lekári tieto príjmy zdaňovali a nemali z nich profit len vybrané skupiny, ale celý systém.
Pravdepodobne vznikne klasický odpor voči poplatkom, avšak časť verejnosti bude chcieť radšej platiť v zdravotníctve na základe jasných pravidiel a oficiálne na úkor netransparentných a neoficiálnych platieb, a preto sa možno aj s ich podporou niektoré poplatky presadia.

Dátum: 28.09.2016
 
O regulačnej funkcii poplatkov v zdravotníctve

Poplatky v zdravotníctve majú okrem iných funkcií aj relatívne nezanedbateľný regulačný charakter, ktorý by mohol odstrihnúť tie najvypuklejšie zbytočné návštevy u lekára, resp. obchádzanie štandardnej návštevy lekára cez deň návštevou urgentných príjmov a pohotovostí v noci, kedy sa nemusí dlho čakať. Aby poplatky neodradili pacientov s nižšími príjmami a aby si mohli návštevu lekára pri zdravotných problémoch dovoliť, treba pri zavádzaní poplatkov myslieť na stanovenie ochranného stropu pre sociálne odkázaných.

Dátum: 27.09.2016
 
O plánovaných poplatkoch v zdravotníctve

Medzi diskutovanými poplatkami je zavedenie regulačných paušálnych poplatkov, ktoré sú podobné tým, aké boli zavedené za ministra Zajaca. Takisto je dôležité vytvoriť pozitívny zoznam, kde bude explicitne uvedené, ktoré poplatky budú môcť byť vyberané od pacientov. Čo nebude na zozname, nebude sa môcť vyberať. Zvýši to istotu pacientov, poriadok v systéme a predvídateľnosť vyberania poplatkov. Okrem príjmu z poplatkov pre prevádzku poskytovateľov zvyšujú viaceré z nich efektívnosť, pričom obmedzujú zbytočný (umelo generovaný) dopyt po zdravotníckych službách, vrátane ich zneužívania a duplicity.
Pri zavádzaní poplatkov však treba myslieť aj na stanovenie ochranného stropu pre sociálne odkázaných.

Dátum: 26.09.2016
 
O zmene lokality výstavby novej UNB

Tak ako neexistovala pri zvolení lokality Patrónka poriadna analýza, prečo bolo vybraté práve toto miesto, ktoré malo svoje limity, nemáme vedomosť ani o tom, že by teraz existovala verejne dostupná analýza, ktorá by preukázala, prečo sú zrazu preferované iné lokality a prečo práve tieto. Do veľkej miery bude výber lokality závisieť aj od veľkosti novej nemocnice, čo je pravdepodobne nateraz po zmrazení projektu PPP nemocnice neistá veličina.

Dátum: 23.09.2016
 
Stránkovanie:
 
 
 
Copyright © 2016 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS