O projekte i-Health

Táto stránka vznikla v spolupráci inštitútu INEKO a zdravotnej poisťovne Dôvera. Určená je najmä pre odbornú verejnosť zaujímajúcu sa o zdravotníctvo. Stránka má podporiť diskusiu o súčasnom systéme zdravotníctva a možnostiach jeho zlepšenia, sprostredkovať názory jednotlivcov a organizácií (vrátane INEKO), ako aj relevantné fakty a literatúru. Podľa vzájomnej dohody Dôvera nezasahuje do výstupov INEKO uvedených na tejto stránke.

 

Aktuality

O (ne)hospodárnosti nákupov v štátnych nemocniciach

Ak tu máme štátne vlastníctvo nemocníc je potrebné mať vo funkciách buď rovných ľudí, ktorí sú zodpovední za obstarávanie a celé hospodárenie a fungovanie nemocníc alebo mať nastavené také automatické pravidlá a reguláciu, ktorá prinesie trest – sankcie či postihy, v prípade pochybení. A to absentuje. Namiesto toho prichádza odmena pre zle hospodáriacich – oddlženie. Všetko je o zle nastavených motiváciách aktérov.

Dátum: 24.05.2016
 
O prevencii a osvete

Zanedbávanie prevencie patrí k hlavným príčinám kratšieho života v zdraví a predčasnej úmrtnosti na Slovensku. Ale nejde tu len o sekundárnu prevenciu, teda preventívne prehliadky – tie ešte ako-tak fungujú. Viac ako v sekundárnej prevencii, teda včasnom zachytávaní ochorení, na Slovensku zlyhávame v primárnej a terciárnej prevencii. Žalostne málo robíme v predchádzaní vzniku chronických ochorení osvetou na podporu zdravého životného štýlu (primárna prevencia). Nedostatočná pozornosť sa venuje aj potrebnej zmene životného štýlu a stravovacích návykov v záujme zlepšenie priebehu už získaného ochorenia (terciárna prevencia). V týchto oblastiach je priestor na zlepšovanie obrovský. Na jeho využitie paradoxne stačí oveľa menej zdrojov, ako môže premyslená a účinná prevencia následne šetriť.

Dátum: 24.05.2016
 
O potrebe rebríčkov spokojnosti pacientov

Rebríčky porovnávajúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj zdravotných poisťovní sú veľmi potrebné, lebo znižujú informačnú nerovnosť, ktorá je v zdravotníctve extrémne vysoká. Vysoká informačná nerovnosť má potom za následok vyššie riziko neefektívneho používania zdrojov a menej kvalifikovaných rozhodnutí pacientov a ďalších aktérov v sektore.

Dátum: 20.05.2016
 
O rebríčkoch spokojnosti pacientov

Rebríčky spokojnosti pacientov sú dôležité tak pre pacientov, ako aj pre poisťovne a iných stakeholderov, aby sa vedeli lepšie rozhodovať. Poisťovne, aby vedeli aj na základe tohto indikátora kvality odmeňovať poskytovateľov, pacienti, aby si pri plánovaných výkonoch mohli vyberať aj na základe tohto indikátora a ostatní, aby tlačili na poskytovateľov, aby zlepšovali svoje služby, prostredie a starostlivosť. Pre poskytovateľov to prináša cennú spätnú väzbu. Vzájomné porovnávanie motivuje a tlačí na zlepšovanie kvality.

Dátum: 18.05.2016
 
T.Szalay, budúci šéf analytikov na MZ SR, o otvorených dátach

Chcem dosiahnuť, že budú k dispozícii očistené a relevantné dáta, ktoré umožňujú prijímať odôvodnené rozhodnutia. Chcel by som, aby dáta boli verejné a organizácie ako  INEKO, HPI, Aliancia Fair-play či Transparency International Slovakia nás mohli 'krosčekovať', prípadne aby mohli nejakým iným spôsobom pristúpiť k tým dátam a prísť s nejakou inovatívnou analýzou, čo by sa z toho ešte dalo vyrobiť.

Dátum: 17.05.2016
 
Stránkovanie:
 
 
 
Copyright © 2016 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS