Knižnica: Iné dokumenty

Private Health Insurance in France

Thomas C. Buchmueller, Agnes Couffinhal
OECD Health Working Papers No. 12, OECD, March 2004

Francúzsko má v OECD tretí najvyšší podiel súkromného poistenia pri financovaní zdravotníctva (vyšší má len USA a Holandsko). Na rozdiel od iných štátov, súkromné poistenie vo Francúzsku neslúži na preskočenie čakacích radov vznikajúcich vo verejnom zdravotníctve, ani na zabezpečenie prístupu k najlepším poskytovateľom. Namiesto toho sa zameriava na finančné krytie doplatkov za tovary a služby financované prevažne z verejných zdrojov, ale tiež na finančné krytie zubnej alebo očnej starostlivosti.

 
Stránkovanie:
 
 
 
Copyright © 2020 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS