Čo treba urobiť, aby viac zdravotníkov zostalo pracovať na Slovensku?

Ján Krempaský, SME:
Mám na Vás otázky ohľadom možného zvýšenia platov sestier.
Akými opatreniami by sa dalo podľa vás zabrániť, aby sestry zo Slovenska neodchádzali?

Dušan Zachar, INEKO:
Zdravotné sestry vo svojom prieskume z roku 2017 (SK SaPA) uvádzali ako zdroje nespokojnosti viaceré faktory, medzi ktoré patria podľa nich o.i. nízka mzda, prepracovanosť, vrátane nepreplácaných nadčasov, zlé pracovné podmienky a prostredie a slabá podpora zamestnávateľov pri sústavnom vzdelávaní.
Je treba povedať, že minimálne v strednodobom horizonte budú sestry, lekári, vedci, ekonómovia, robotníci stále odchádzať do zahraničia za lepšími pracovnými a mzdovými podmienkami a je to tak v pri otvorenom trhu prirodzené. Preto by sme sa ani my na Slovensku nemali uzatvárať pred príchodom pracovníkov zo zahraničia, ktorí chcú pracovať u nás.

Aby odchádzalo menej zdravotníckych pracovníkov do zahraničia, treba prijať mnoho reformných opatrení, ktoré by napravili pokrivené motivácie v zdravotníctve. Je nevyhnutnosťou, aby sa oplatilo poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť, s ktorou budú pacienti spokojní, a ktorá prinesie lepšie výsledky. Je nevyhnutnosťou, aby sa aj poisťovniam oplatilo preferovať tých excelentných a tých podpriemerných tlačili na zlepšovanie služieb. Je nevyhnutnosťou, aby boli lepšie odmeňovaní kvalitní pracovníci - manažéri nemocníc, lekári, sestry a ďalší zdravotnícky personál. Ale to si nevyhnutne vyžaduje povedať aj "bé". Na to, aby sme vedeli posúvať excelentnosť v zdravotníctve dopredu, nemôžeme platiť podpriemernosť, nemôžeme mať nemocnicu takmer v každom okresnom meste, nemôžeme zachraňovať nezachraniteľných a nemôžeme si zakrývať oči pred neefektívnosťami, ktoré práve brzdia všetok progres. Pri odmeňovaní musíme preto začať viac diferencovať podľa kvality skutočne odvedenej práce.

Koľko by museli podľa vás na Slovensku zarábať sestry, aby neodchádzali z tejto profesie do inej alebo do zahraničia (ČR, Rakúsko)? Bol by som rád, keby ste mi uviedli buď konkrétnu výšku takéhoto platu v absolútnych číslach alebo pre slovenské sestry prijateľný platový interval, po dosiahnutí ktorého by neodchádzali preč.

Na to Vám samozrejme presnú odpoveď neviem dať. Ani sa to nedá, nakoľko, každý jedinec má svoje vlastné predstavy, svoje vlastné preferencie, očakávania a hranice, kedy sa to ich rozhodnutie láme v prospech odchodu do cudziny. Navyše pri povolaní zdravotnej sestry jestvujú na Slovensku relatívne značné mzdové rozdiely naprieč rôznymi typmi zamestnávateľov. Tak napríklad zdravotná sestra v menšom zariadení alebo u ambulantného lekára môže v hrubom zarobiť aj dvakrát menej ako sestry v štátnych kardioústavoch, kde sa ich priemerná mesačná hrubá mzda aj s nadčasmi pohybuje okolo 1500 EUR.

Ešte by som upozornil na zaujímavé relatívne čísla o výške platov sestier, ktoré ukazujú, ako sú zdravotné sestry v zdravotníckych zariadeniach v priemere ohodnotené pri porovnaní s ostatnými pracovníkmi v hospodárstve. Mzdy týchto sestier na Slovensku rástli v ostatných rokoch rýchlejšie ako priemerná mzda v národnom hospodárstve. Kým v krajinách OECD zarábajú sestry v priemere zhruba 110 % priemernej mzdy v hospodárstve, na Slovensku je táto hodnota okolo 120 %.
Čiže aj keď sestry (ale rovnako tak aj vedci, učitelia, robotníci, právnici či IT-čkári) zarábajú na Slovensku v absolútnych sumách výrazne menej ako napríklad ich kolegyne a kolegovia v Nemecku, tak relatívne k ostatným pracovníkom v národnom hospodárstve odmeňujeme zdravotné sestry na Slovensku porovnateľne s mnohými vyspelými krajinami v Európe.Z vyjadrenia bolo citované 5.9.2018 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS