INEKO oceňuje zlepšovanie kvality dát

V apríli a máji minulého roka sme v INEKO ako jedni z prvých verejne upozornili (https://bit.ly/2OW6U89) na deravé dáta o zdravotníctve, ktoré Slovensko reportuje do OECD. Zdrojom údajov o liekoch bola vtedy najmä firma MCR s.r.o., Modra, ktorá vykázala do OECD napríklad za rok 2015 medziročný nárast predajov liekov na úrovni nereálnych takmer 70 %. Správny údaj mal byť 5 %...

Slovensko bolo pritom jedinou krajinou z OECD, za ktorej dáta o liekoch bola zodpovedná súkromná spoločnosť. Nahradilo ju Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré malo metodiku aktualizovať a prispôsobiť medzinárodným štandardom, a tak dúfame, že odteraz budú dáta o liekoch za Slovensko korektnejšie a transparentnejšie.


Zdroj: Facebook INEKO, 10.8.2018


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS