Poplatok za návštevu urgentného príjmu v neakútnom stave má význam

Jana Obrancová, Zdravotnícke noviny:
Chcela by som vás požiadať o vyjadrenie na tému zvýšených príjmov urgentných príjmov po zavedení poplatku 10 eur pre neakútnych pacientov. Príjmy sa v niektorých prípadoch zvýšili dvoj- až trojnásobne, počty pacientov klesli minimálne – nemocnice hovoria o 3 - 8 percentách.

Vidíte význam v takomto poplatku, ktorý si kládol za cieľ zastaviť zneužívanie pohotovostí? Je takýto úbytok pacientov na pohotovostiach dostatočný? Dá sa povedať, aké opatrenia by mohli napomôcť tomu, aby sa pohotovosti nezneužívali? Sú združenia, ktoré tvrdia, že poplatok 10 eur je v rozpore so zákonom. Aký je váš názor na to? Je podľa vás správne tento poplatok vyberať? Dokážu ľudia, keď idú na pohotovosť, posúdiť, nakoľko sú akútni a nakoľko nie? Od júla sa zmení systém LSSP, resp. ASP a v niektorých mestách budú úplne chýbať, tam kde budú, budú fungovať len do 22 hod. Dá sa očakávať, že budú urgenty viac zaťažené?

Dušan Zachar, INEKO:
Určite vidím význam v poplatku za využívanie urgentov v prípade neakútnych stavov. Urgenty tu sú pre akútne stavy. Pre neakútne stavy je využívanie urgentov mrhaním obmedzených zdrojov a personálnych kapacít. Je to drahé a celospoločensky neefektívne. Poplatok za takéto využívanie urgentov má potenciál znížiť neodôvodnené návštevy urgentov. Musí byť však stanovený v optimálnej výške. To, že počet návštev na urgentoch po zavedení poplatku príliš neklesol, môže byť aj dôkaz toho, že mnohí pacienti nepovažujú 10 euro za takú vysokú sumu, ktorá by ich od návštevy odradila. Môžu ju vnímať aj ako akúsi náhradu za ľuďmi rešpektované ale politikmi zrušené poplatky za prednostné vyšetrenie u lekára, ktorou si namiesto dlhého čakania na termín u ambulantného lekára zaplatia relatívne rýchlejšie vyriešenie svojho zdravotného problému v ústavnom zariadení.


Vyjadrenie bolo zverejnené 21.6.2018 v týždenníku Zdravotnícke noviny.

 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS