Nové fungovanie ambulantných pohotovostí od júla

Lucia Lauková, Hospodárske noviny:
Podľa pozmeňujúceho návrhu parlamentného výboru pre zdravotníctvo ambulantné pohotovostné služby, o ktoré nemá nikto záujem, majú lekári slúžiť povinne na základe rozpisu samosprávnych krajov. Ako hodnotíte toto riešenie?

Dušan Zachar, INEKO:
Tak to bolo plánované aj pred pozmeňujúcim návrhom, akurát sa zvýšila odmena pre povinne slúžiacich lekárov a zrušila sankcia pre organizátorov ambulantnej pohotovostnej služby. Návrh má za cieľ zabezpečiť dostupnosť ambulantnej pohotovosti v tých bodoch, kde sa zatiaľ nenašiel žiadny organizátor tejto služby.

Od júla majú byť tzv. pevné body pokryté na cca 80 percent. Prečo sa vo výberovom konaní neprihlásil dostatočný počet lekárov? Išlo o nedostatočnú motiváciu?

Áno, napriek tomu, že štát výrazne zvýšil odmenu pre lekárov slúžiacich v pohotovosti, nepredstavuje táto regulovaná suma motiváciu pre mnohých lekárov. Niektorí lekári, najmä tí starší, nebudú mať motiváciu dobrovoľne slúžiť pohotovosť ani za výhodnejších platových podmienok, lebo to môže byť pre ich vek a zdravie už značne náročné.

Je dobrou stratégiou platiť lekárom, ktorí budú mať pohotovosť povinne, menej ako tým, čo sa dobrovoľne prihlásili?

Áno. Cieľom je dosiahnuť motiváciu, aby sa do pohotovostných služieb lekári hlásili dobrovoľne. Takýto spôsob je potom efektívnejší a udržateľnejší a spokojnosť je na oboch stranách.

Asociácia nemocníc Slovenska upozornila, že od júla hrozí kolaps fungovania ambulantných pohotovostí. Môže k tomu reálne dôjsť?

Korekčné opatrenia, niektoré z nich ad hoc typu, prijaté v ostatných dňoch by mali zabezpečiť, že k celoplošnému kolapsu nepríde. To ale neznamená, že k nejakým ťažkostiam v niektorých bodoch APS nemôže prísť.

Pevná sieť ambulantnej pohotovosti bude po novom počas pracovného týždňa fungovať od 14. do 22. h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána. Čo bude s pacientmi, ktorým sa niečo stane v noci?

Ambulantná pohotovosť slúži pre neakútne stavy, takže mnohí ľudia radšej počkajú do rána na svojho lekára. Ak sa stav zhorší, sú tu záchranky a non-stop urgentné príjmy nemocníc. Veľkú úlohu by tu mohla zohrať aj tzv. telemedicína.


Rozhovor bol zverejnený 19.6.2018 v Hospodárskych novinách.

(Vypočujte si: K veci: Nový systém ambulantnej pohotovostnej služby, Rádio Slovensko, 21.6.2018)


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS