Skutočne môžu súkromníci v štátnych nemocniciach za ich obrovský dlh?

Ján Krempaský, SME:
Zaujímal by ma Váš názor na niekoľko veci v súvislosti s dlhmi nemocníc a podnikaním súkromníkov v štátnych nemocniciach.
Premiér Peter Pellegrini včera v parlamente povedal, že zakročí proti podnikaniu súkromníkov v štátnych nemocniciach, ktorí vďaka tomu majú zisky a nemocnice sú pritom v dlhoch. Myslíte si, že dlhy nemocníc (priamo) súvisia s podnikaním súkromníkov v nich? Ak áno/nie, prečo?

Dušan Zachar, INEKO:
Tento výrok premiéra je veľmi zjednodušujúci, s nádychom ideologického populizmu v duchu zlí, bohatí súkromníci, na ktorých doplácajú štátne zariadenia. Pritom existujú viaceré štátne nemocnice, ktoré majú svoje CT-čka, MR-ká a laboratóriá, a aj tak generujú obrovské straty a dlhy. Na druhej strane tu máme napríklad štátnu FN Nitra, ktorá hospodári so ziskom a nemá dlhy a má vo svojich priestoroch súkromného poskytovateľa zobrazovacej diagnostiky. Pripisovať zlé hospodárenie štátnych nemocníc na vrub súkromníkom je nepoctivá argumentácia, ktorá sa snaží sňať zodpovednosť za tento stav zo štátnych manažérov a politikov a hodiť ju na iných.

V ostatnom období navyše MZ SR v spolupráci so štátnou VšZP, ktorá môže ovplyvňovať zmluvné ceny pre poskytovateľov SVaLZ, znížili jednotkové ceny za tieto vyšetrenia, čím by sa mali skresať aj ziskové marže týchto poskytovateľov, aby neboli neprimerane vysoké. Lukratívnosť tohto biznisu by mohla ovplyvniť aj zmena vo financovaní SVaLZ-ových výkonov tak, že by ich nepreplácala priamo poisťovňa, ale kupovali by si ich samotné nemocnice a až následne by poisťovňa preplácala nemocnici náklady za celý hospitalizačný prípad. V takom prípade by pravdepodobne aj nemocnice oveľa úspornejšie žiadali o vyšetrenia SVaLZ a zvýšila by sa efektívnosť. V súčasnosti ich totižto nič nestojí, keď žiadajú aj o duplicitné či zbytočné vyšetrenia. Vyhovuje to aj poskytovateľom SVaLZ-ových výkonov, akurát na to doplácajú v tomto prípade poisťovne a cez neefektívnosť systému samozrejme sprostredkovane aj pacienti.

Je to, že najmenej od roku 2006, odkedy je Smer (s krátkou prestávkou) stále pri moci sa najmä štátne nemocnice stále zadlžujú chybným riadením zdravotníckych zariadení nominantmi tejto strany alebo ide podľa vás o systematickú chybu, s ktorou politika a politické nominácie nič nemajú?

Politický vplyv v zdravotníctve a politické nominácie na vedúcich postoch v zdravotníckych zariadeniach sú súčasťou tohto systémového problému. Právna forma veľkých štátnych nemocníc ako príspevkových organizácií, kde je možné neauditované kreatívne účtovníctvo, a kde panujú tzv. mäkké rozpočtové obmedzenia (napr. ochrana pred exekúciami, sankciami, bankrotom, oddlženie zo strany štátu a pod.) zvyšujúce tzv. morálny hazard a neudržateľný valorizačný mechanizmus odmeňovania zdravotníckeho personálu, nie sú tiež prvky optimálneho modelu fungovania. Dosť dlhý čas sa nám ukazuje, že vo väčšine štátnych fakultných a univerzitných nemocníc nedokážu manažmenty nastoliť rovnovážne a dlhodobo udržateľné hospodárenie, čo je veľký problém (za minulý rok bol dokonca nárast dlhu po splatnosti najvyšší za ostatných 5 rokov...). Ak by sme uverili, že za tento stav môžu "zlé" poisťovne, ktoré platia málo, zasa by to bolo veľmi zľahčujúce vysvetlenie a nepoctivá argumentácia, ktorá má za cieľ nevidieť veci úplnou, pravdivou a neskresľujúcou optikou. Existujú totižto aj štátne zariadenia, ktoré sú dlhodobo v pluse, pričom im poisťovne neplatia viac ako tým stratovým a zadlženým.


Z odpovedí bolo citované 11.5.2018 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS