Zdravotníctvo bude disponovať v roku 2018 s výrazne vyššími zdrojmi. Čo za ne?

Monika Toporcerová, Zdravotnícke noviny:
Mozem poprosit o kratky komentár k téme Rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2018? Váš pohľad na pozitíva aj riziká, čo bude v absolútnom vyjadrení vyšší rozpočet znamenať pre slovenské zdravotníctvo atd.

Dušan Zachar, INEKO:
Nielen zdravotníctvu (vrátane VšZP) hrá do karát rast svetovej ekonomiky, a tým pádom aj (ešte lepší ako očakávaný) rast príjmov na Slovensku. Preto bude treba pozorne sledovať, či prípadné zlepšenia (napríklad v hospodárení) nie sú prevažne ovplyvnené týmto pozitívnym externým faktorom a či neabsentujú štrukturálne zmeny, ktoré by sa mali prijímať, aby po hostine neprišiel bruchabôľ. V roku 2018 pôjde do sektora zdravotníctva nezanedbateľne viac peňazí (neberúc pritom do úvahy navyše peniaze na oddlženie nemocníc), a preto je načase sa oveľa intenzívnejšie pýtať aj na hodnotu, ktorú za ne dostávame. V opačnom prípade je diskusia o zdrojoch len jednostranná, a preto nepoctivá.

Pravdepodobne príde v roku 2018 k vyššiemu rastu príjmov, ale aj výdavkov verejného zdravotného poistenia, ako je plánované v rozpočte. Napokon, tak to bolo aj v predošlých rokoch. Mnohé avizované opatrenia, ktoré sa majú udiať v budúcom roku, ale ich dopad nie je momentálne známy (napr. odvodovo zvýhodnený 13. a 14. plat, ale aj príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky), môžu vychýliť momentálnu akú-takú rozpočtovú rovnováhu v zdravotníctve a na konci roka potom možno budeme znovu hovoriť o ďalšej potrebe menšieho dofinancovania sektora.

Riziká rozpočtu sú generované najmä zákonom garantovaným pravidelným automatickým navyšovaním platov zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, ktoré neberie do ohľadu finančnú udržateľnosť, dosahované výsledky a produktivitu práce. Ďalšími rizikami môžu byť zvýšené výdavkov na lieky v dôsledku zmeny zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov či očakávania vyšších platieb v ambulantnom sektore.


Komentár bol zverejnený 4.1.2018 v Zdravotníckych novinách.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS