Narastú pre rok 2018 verejné zdroje v zdravotníctve dostatočne ?

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Čo hovoríte na fakt, že budúci rok bude historicky najnižšia platba za poistencov štátu? Do zdravotníctva majú síce pritiecť peniaze navyše keďže sa plánuje zrušiť odvodová odpočítateľná položka, ale ako upozorňujú zamestnávatelia, vyšší rozpočet ide opäť na úkor ekonomicky aktívnych. Tak to bolo aj v minulom roku, kedy sa zrušil strop na platenie zdravotných odvodov. Čo na tento postup zo strany štátu hovoríte a ako vnímate tieto zmeny na úkor ekonomicky aktívnych za ostatné roky?​ Ešte som sa zabudla opýtať zásadnú vec: predpokladáte, že bude budúci rok potrebné opäť dofinancovanie zdravotníctva alebo to podľa návrhu rozpočtu vyzerá že systém bude stabilizovaný? Ktorá verzia je podľa vás pravdepodobnejšia?

Dušan Zachar, INEKO:
Je nepochybné, že nie je optimálnym stavom, keď aktéri pôsobiaci v zdravotníctve nevedia, s akým balíkom zdrojov môžu do budúcna počítať, a aký bude dopad navrhovaných nových opatrení v zdravotnej politike. Táto nepredvídateľnosť sťažuje prípravu rozpočtových plánov a rozhodnutí, vrátane tých investičných všetkých subjektov v zdravotníctve.

Ak by nižšiu platbu za poistencov štátu kompenzoval vyšší výber poistného od ekonomicky aktívnych len v dôsledku zvyšovania zamestnanosti a zvyšovania príjmov ľudí, tak by to nebol problém, lebo podstatné sú celkové verejné zdroje v zdravotníctve. Lenže ak je táto kompenzácia konštruovaná tak, že sa zruší časť odvodovo-odpočítateľnej položky, a tak sa zvýšia odvody, nemožno s tým súhlasiť, lebo takéto kroky idú proti zamestnávaniu nízkopríjmových pracovníkov, ktorí bývajú často aj dlhodobo nezamestnaní, s čím má Slovensko vážny problém.

Obávam sa, že plánovaný nárast celkových verejných zdrojov (platba za poistencov štátu + odvody ekonomicky aktívnych) v budúcom roku nevykryje ešte väčší nárast výdavkov, ktorý bude generovaný najmä pravidelným navýšením platov zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, výrazným zvýšením výdavkov na lieky v dôsledku zmeny zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, očakávaniami vyšších platieb v ambulantnom sektore, modernizovaním urgentných príjmov, zvýšením platieb pre lekárov slúžiacich v ambulantných pohotovostiach či nárastom platieb pre ošetrovateľskú starostlivosť. Preto bude pravdepodobne znova nutné v budúcom roku sektor dofinancovať.Z vyjadrenia bolo citované 5.12.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS