Drucker nie je druhým Zajacom

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Budem pripravovať článok, ktorý sa týka výročia schválenia 6 reformných zákonov Zajaca (parlament 21.októbra 2004 prelomil prezidentské veto).

Ktorý zo 6 reformných zákonov považujete za najúspešnejší a ktorý/ktoré ostali nedokončené? Ktorý nás najviac ovplyvnil či už v dobrom alebo v zlom?

Dušan Zachar, INEKO:
Toto neviem narýchlo posúdiť.

Je tam niečo, čo by malo byť prioritou ministra Druckera, teda je nevyhnutné dotiahnuť a za tých 13 rokov sa nedokončilo?

Napríklad dokončiť transformáciu štátnych nemocníc – príspevkových organizácií na akciové spoločnosti alebo pokúsiť sa definovať nároky pacientov na základnú zdravotnú starostlivosť – štandard-nadštandard. Posilniť princípy zdravej súťaživosti vo všetkých oblastiach sektora, odmeňovanie na základe zásluhovosti, udržateľné hospodárenie.

Ako ministra Zajaca hodnotíte a prečo sa podľa vás jeho reformy stretli s nevôľou?

Ako ministra, ktorý mal jasnú víziu a doteraz najzásadnejším spôsobom posunul zdravotnícky systém na Slovensku dopredu, hoci mnohé jeho kroky neboli dokončené. Základné piliere jeho reformy sa postupne ohlodávajú, ale stále stoja a nimi je podopierané slovenské zdravotníctvo aj v súčasnosti. Exministra Zajaca považujem za doposiaľ nášho najlepšieho ministra zdravotníctva. Jeho reformy sa stretávali s nevôľou z rôznych príčin. Jednak nemal toľkú trpezlivosť a ani čas investovať do lepšej PR a komunikácie problémov, ktoré riešil a jednak reforma prinášala skutočne výrazné zmeny, ktoré vymetali rôzne pavučiny a zužovali priestor pre neefektívnosti v systéme, čo pre mnohých aktérov prinášalo stratu renty – čiže budúcich neodôvodnene vysokých a nezaslúžených príjmov. Mnohým záujmovým skupinám v zdravotníctve vyhovoval neporiadok v systéme, ktorý im umožňoval zarábať alebo zaháľať, a preto bolo počuť vtedy toľko protestných hlasov.

Dajú sa opatrenia ministra Zajaca porovnať s tými, ktoré robí minister Drucker?

Kým Zajac systém zmenil, Drucker ho “len” upravuje, čo však nemusí byť zlé. Niektoré opatrenia súčasného ministra idú v súlade s myšlienkami Zajacovej reformy, niektoré sú však s nimi aj v protiklade.


Z vyjadrenia bolo citované 23.10.2017 v článku Hospodárskych novín.

 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS