Prísnejšia regulácia ide proti sieťam lekární

Mária Zerzanová, Plus jeden deň:
Dnes zástupcovia lekární Dr. Max a Benu pripomienkovali návrh zákona o lekárňach. SLeK tvrdí, že momentálne môže vystupovať za lekáreň ktokoľvek a chcú to zmeniť tým, že lekárnici budú zároveň fyzickou osobou alebo členmi štatutárneho orgánu. Siete lekární sa ohradili, že to nezvýši kvalitu poskytovaných služieb, naopak, skomplikuje sa to pre tých lekárnikov, ktorí chcú vykonávať prax len vo farmaceutickom odbore a nemajú ekonomické a ďalšie skúsenosti súvisiace s podnikaním.

Aký je váš názor? Prinesie novela zvýšenie kvality poskytovania liekov, alebo je to prekážka pre tých farmaceutov, ktorí nechcú byť zároveň konateľmi?

Dušan Zachar, INEKO:
Za verejný záujem v lekárenstve považujem najmä poskytovanie kvalifikovaných odborných rád a upozornení pacientom pri vydávaní liekov pri dobrej dostupnosti lekárenskej siete a služieb lekární. Nemám dojem, a absencia hodnoverných analýz či štúdií napríklad o sťažnostiach a úrovni odbornosti či kvality poskytovaných lekárenských služieb v SR tento názor potvrdzuje, že by prítomnosť sietí lekární na našom trhu predstavovala výraznejšie riziko pri napĺňaní tohto verejného záujmu. Štát by mal zasahovať do trhového prostredia až ako posledná inštancia, keď sa zdá, že vývoj na trhu sa vymyká verejnému záujmu. Myslím si, že momentálne takýto stav na Slovensku nemáme.

Ak neexistujú robustné argumenty, že v určitom type lekární dochádza k pochybeniam, na čo by mimochodom mali upozorniť zodpovedné orgány, tak zavádzanie prísnejších regulácií obmedzuje efektívnu súťaž na trhu a dostupnosť a tiež aj kvalitu lekárenských služieb pre verejnosť, nakoľko nižšia konkurencia nenúti zabetónované subjekty na trhu inovovať a skvalitňovať služby.

Suma, sumárum sa teda prikláňam k názoru, že navrhovaná regulácia nebude prínosom, skôr naopak.


Z vyjadrenia bolo citované 12.10.2017 v článku denníka Plus jeden deň.


 
 

 
Copyright © 2020 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS