Rezort zdravotníctva plní cieľe revízie výdavkov zatiaľ len na 31 %

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Čo si myslíte o doterajšom plnení revízie výdavkov na zdravotníctvo. Sú podľa vás tieto výsledky dostatočné? V ktorých oblastiach podľa vás rezort zaostáva, resp. oblasť, v ktorej ste očakávali lepšie výsledky? Čo naopak môžete pochváliť? Ako hodnotíte tento projekt celkovo?

Ministerstvo je zatiaľ s výsledkami spokojné. Dôvodov, prečo meškajú je podľa nich viacero: nástup DRG, časový posun v opatreniach, metodologické nezrovnalosti, zmena politiky, atď.

Dušan Zachar, INEKO:
Veľmi oceňujem, že vznikla priebežná správa o stave plnenia opatrení Revízie výdavkov v zdravotníctve. Je to nevyhnutnou súčasťou celej myšlienky hodnoty za peniaze a nastavuje zrkadlo rezortu, či ide správnym smerom, kde a ako veľmi treba pridať. Aj keď treba polročné hodnotenie brať s určitou rezervou a nutnými obmedzeniami, dáva nám informáciu o trende a základnom smerovaní plnenia cieľov. Z priebežnej správy vidno, že rezort zdravotníctva plní zatiaľ svoje fiškálne ciele stanovené v Revízii výdavkov len na 31 %, čo dáva veľký priestor na zlepšenie. Treba však povedať, že zo sledovaných oblastí (zdravotníctvo, doprava a IT), má zdravotníctvo z finančného hľadiska najambicióznejšie ciele, pričom potenciálne úspory vysoko prevyšujú zvyšné dva rezorty, čiže aj podpriemerná implementácia úsporných opatrení oproti plánu predstavuje oveľa viac ušetrených peňazí ako pri doprave či IT.


Z vyjadrenia bolo citované 10.10.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS