D.Zachar, INEKO: Pri rokovaniach medzi lekármi a poisťovňami nech sa presadzujú argumenty, nie nátlak

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Ako vnímate rokovania medzi Dôverou a Zväzom ambulantných poskytovateľov, ktorý poisťovni vypovedal zmluvy?

Dušan Zachar, INEKO:
Nátlakový spôsob, aký zvolil ZAP mi nie je sympatický, nakoľko namiesto poctivej argumentácie založenej na faktoch a merateľných výsledkoch práce vyhrala u nich metóda presadzovania si záujmov, ktorá využíva neistotu a malú informovanosť poistencov práve vo vrcholiacom prepoisťovacom období, čím zástupcovia časti ambulantných lekárov cielili na emócie, strach ľudí z neistoty a zvyšovali si tým vyjednávaciu silu pri rokovaniach.

Kto má v tomto prípade lepšiu vyjednávaciu pozíciu?

Neviem to odvážiť na váhach, ale vyjednávacia sila zmluvných partnerov zdravotných poisťovní v období, kedy kulminuje prepoisťovanie, je vtedy logicky najväčšia. Pre spoločnosť je najlepšie, keď nemá ani jedna strana príliš silné postavenie, ktoré by vedela zneužívať a vyťahovať si tak ekonomickú rentu.

Ako očakávate, že sa situácia skončí?

Je málo pravdepodobné, že by to neskončilo dohodou. Obe strany sa navzájom potrebujú. Je to otázkou času.

Očakávate, že tlak lekárov na poisťovňu môže mať vplyv aj na prestupy poistencov?

Nedá sa to vylúčiť. Aj z nedávnej histórie máme na Slovensku podobný precedens, kedy v roku 2013 dominantné štátne nemocnice odmietli práve v septembri uzavrieť zmluvy s najmenšou zdravotnou poisťovňou Union, pokým im nezvýši ceny. Union vtedy musela ustúpiť. V tom roku mala negatívne saldo z prepoisťovania, pritom roky predtým aj potom vykazovala pozitívne saldá. Preto sa dá vtedajší úbytok poistencov pripísať aj na vrub nátlaku štátnych nemocníc.

Ku koncu leta totiž viedla v prestupoch Dôvera, myslíte si, že je možné, aby prilákala najviac ľudí aj napriek situácii s lekármi?

Nepríjemná situácia so zmluvami s členmi ZAP je jedna vec, ale poistenci sa môžu rozhodovať aj na základe iných kritérií. Dohoda medzi Dôverou a ďalšou časťou ambulantných lekárov združených v Asociácii súkromných lekárov a Zdravite napríklad prináša za vyššie platby lekárom zároveň benefity pre pacientov v podobe bezplatného objednania sa na konkrétny čas alebo garancie, že termín na prvovyšetrenie u špecialistu bude najneskôr do troch týždňov. U týchto poskytovateľov získajú poistenci za svoje odvody vyššiu hodnotu. Alebo mladé rodiny môže motivovať pre výber Dôvery finančne zaujímavý koncept vrátenia doplatkov za lieky v hodnote do 200 EUR ročne pre každého člena rodiny. Uvidíme, ktorý z týchto efektov prevážil v rozhodovaní poistencov.


Z vyjadrenia bolo citované 4.10.2017 a 5.10.2017 v článkoch Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS