Prepoisťovanie vrcholí: Ktorá poisťovňa je najlepšia?

Annamária Ondrejková, SME:
Pripravujem článok, v ktorom plánujem porovnávať jednotlivé poisťovne na Slovensku (blíži sa september). Preto by som Vás chcela poprosiť o komentár k tejto tematike. Konkrétne by ma zaujímalo:

Dá sa jednoznačne povedať, či ísť do súkromnej alebo do štátnej poisťovne?
Dá sa kategorizovať skupina pacientov, pre ktorých je lepšie byť poistencom súkromnej poisťovne / štátnej poisťovne?
V čom štátna poisťovňa zlyháva? Ktoré oblasti zdravotnej starostlivosti nemá dostatočne podchytené?
Ktorá poisťovňa podľa vás udáva na Slovensku tempo – v zmysle nejakých inovácii v zdravotnej starostlivosti?
Nemáte nejakú analýzu, ktorá porovnáva zdravotnú starostlivosť jednotlivých poisťovní?

Dušan Zachar, INEKO:
Je dobré, že existuje na Slovensku možnosť výberu zdravotnej poisťovne. Ak by sa v SR presadil monopol jednej štátnej poisťovne, štátnych poskytovateľov a politikmi ovplyvňovaných štátnych kontrolných orgánov, takýto model by už vôbec nebol tlačený konkurenčným prostredím a ešte v oveľa väčšej miere by bol motivovaný hospodáriť neefektívne. Vytratil by sa nesmierne dôležitý tlak súkromných poisťovní na poskytovateľov liečiť pacientov kvalitnejšie a efektívnejšie. Z trhu by odišlo inovatívne know-how a investície.

Nedá sa paušálne povedať, že tá alebo oná poisťovňa je najlepšia. Dnes nemáme bohužiaľ dostatočné informácie na to, aby sme to vedeli posúdiť. Určite by však aj verejnosť ocenila nejakú formu zhodnotenia „výkonu“ zdravotných poisťovní, ako to napríklad robí INEKO u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Posledné ohodnotenie poisťovní zrealizoval ešte v roku 2008 inštitút HPI. Poradie v tom roku bolo nasledovné: 1. Dôvera, 2. Union, 3. Apollo (dnes Dôvera), 4. Spoločná ZP (dnes VšZP), 5. VšZP. V nasledujúcom roku však už HPI musel konštatovať, že ma vážne pochybnosti o validite zverejňovaných údajov, a že štátne zdravotné poisťovne (SZP a VšZP) odmietali poskytovať o sebe údaje. Preto s hodnotením poisťovní skončil.

Nič to však nemení na tom, že každý človek má svoje vlastné preferencie, podľa ktorých by si mal vyberať takú poisťovňu, ktorá sa s nimi čo najviac zhoduje. Hoci štát stále neurobil poriadok v tom, na čo všetko má pacient nárok z verejného zdravotného poistenia, a preto poisťovne nemôžu medzi sebou tvrdo súťažiť pri nadštandarde, keďže formálne je v slovenskom zdravotníctve takmer všetko “zadarmo”, aj napriek tomu existujú medzi poisťovňami pozorovateľné rozdiely. Kritériami ľudí pre výber poisťovne môžu byť okrem vlastnej ci už pozitívnej alebo negatívnej skúsenosti a referencií známych napríklad i dĺžka čakania na plánované operácie, rozsah a typ hradených úkonov a zazmluvnených poskytovateľov, vrátane nadštandardných služieb a výkonov (napríklad rôzne vakcíny, pobyt v kúpeľoch ci možnosť objednania sa k lekárovi na presný čas), ochoty preplácať zdravotnú starostlivosť v zahraničí a drahé lieky na výnimku, rôzne bonusové programy, zľavy, refundácie doplatkov za lieky či úroveň orientácie na klienta, elektronické služby a komfort pri komunikácii s poisťovňou.

Myslím si, že lídrom v zavádzaní inovácií medzi zdravotnými poisťovňami je Dôvera. Je pionierkou pri implementácii elektronických služieb a manažovaní pacienta (vid napríklad program pre diabetikov). Súkromné poisťovne vykazujú lepšiu úspešnosť výberu poistného a majú lepšie finančné zdravie ako štátna VšZP, ktorá sa pravidelne musí vyhrabávať z „ekonomického bahna“ (tak ako je to aj v súčasnosti), ktoré jej často pripravujú rôzni politickí nominanti na jej čele, ako aj samotní politici. Čiže často má naša najväčšia poisťovňa čo robiť sama so sebou, a preto jej nezostávajú potrebný čas, kapacity a financie na rozvoj. Z dlhodobejšieho pohľadu aj preto postupne stráca poistencov.Z vyjadrenia bolo citované 9.9.2017 v téme denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS