O exekučnej amnestii zdravotnej poisťovne Dôvera

Terézia Ferjančeková, Hospodárske noviny:
Pripravujem článok pre Hospodárske noviny o exekučnej amnestii, ktorú vyhlásila poisťovňa Dôvera. Ide o to, že ak dlžníci zaplatia polovicu zo svojho dlhu, druhú polovicu dlhu dlžníkov poisťovňa odpustí a tiež zastaví exekúciu.
Myslíte si, že je to cesta na získanie aspoň časti dlhu? Mali by tak pokračovať aj ďalšie poisťovne? Môže byť toto konanie úspešné, oplatí sa to Dôvere? Máte skúsenosti už s exekučnými amnestiami iných poisťovní? Diali sa, ako dopadli?

Dušan Zachar, INEKO:
V každom prípade ide o tzv. morálny hazard. Ak sa budú takéto exekučné amnestie vyhlasovať pravidelne, bude to pre poistencov signál, že sa vlastne až tak neoplatí byť zodpovedným a poctivo si platiť odvody. Veď nabudúce príde ďalšia amnestia. Tento morálny hazard ešte viac umocňuje prax, na základe ktorej si dlžník po prestupe do novej poisťovne čerpá aj odkladnú zdravotnú starostlivosť, na ktorú nemal nárok, keď bol poistený v poisťovni, ktorej dlžil peniaze. Poisťovne by si preto mali podľa mňa zoznam dlžníkov, ktorý je dostupný, preverovať a aplikovať ho aj na svojich nových poistencov (starých dlžníkov). Tým môžu čiastočne do budúcna obmedziť špekulatívne účelové prestupy medzi poisťovňami a zvýšiť motiváciu platiť odvody.

Na druhej strane rozumiem poisťovniam, že odpúšťajú časť dlhu svojim poistencom, keďže tieto dlhy sa zväčša ťažko a nákladne vymáhajú a je lepšie mať vrabca v hrsti ako holuba na streche. Často ide pritom o pragmatické a ekonomické rozhodnutie - či poisťovni prinesie viac peňazí odpustenie časti dlhov alebo vymáhanie celého dlhu, ktoré má svoje administratívne, časové a personálne náklady, pričom vymoženie pohľadávky nie je navyše zaručené.

Podľa medializovaných informácií
(zdroj: TREND) úroky z omeškania v prípade, že dlžník zaplatí istinu, už dlhšie odpúšťajú aj VšZP a Union.


Z vyjadrenia bolo citované 8.9.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS