Sú zdravotníci lepšie platení v štátnych alebo súkromných zariadeniach?

Filip Domovec, Plus jeden deň:
V súvislosti so včerajšou tlačovkou ministra Druckera a riaditeľa NÚSCH Msollyho, kde odzneli aj informácie o platoch lekárov, Vás prosím o odpovede na nasledujúce otázky:

Dá sa vo všeobecnosti povedať, kde sú vyššie platy lekárov - v súkromných alebo v štátnych zdravotníckych zariadeniach?

Dušan Zachar, INEKO:
Nedá. Na komplexné posúdenie nám chýbajú dáta. Ostávajú nám potom len anekdotické porovnania. Viem si ale predstaviť modelovú situáciu, že napríklad v štátnom zariadení majú lekári v priemere viac ako v súkromnom, ktoré ale má oveľa lepšie zaplatených pár špičkových odborníkov. Myslím si, že v súkromnom sektore je väčšia chuť, možnosti a nižší protitlak rôznych záujmových skupín na odmeňovanie pracovníkov na základe ich zásluh, t.j. aj podľa kvality odvedenej práce.

Ako je možné, že by boli niekde platy vyššie, keď aj štátne aj súkromné zariadenia sa pohybujú v tom istom prostredí, a väčšina ich príjmov závisí na platbách od poisťovní?

Väčšinou platí, že súkromné zariadenia fungujú efektívnejšie, dvakrát si rozmyslia, ako použijú zverené peniaze. Nie je v nich prezamestnanosť, obstarávanie funguje ekonomickejšie, procesy sú viac optimalizované. Toto všetko umožňuje dobre manažovanému zariadeniu aj lepšie ohodnotiť svojich zamestnancov.
Niektoré súkromné kliniky a ambulancie majú tiež nezanedbateľný príjem priamo od pacientov v podobe priamych platieb, resp. ich finančnej spoluúčasti na liečbe. Tým pádom majú aj potenciálne viac peňazí na odmeňovanie zamestnancov.


Čo je podľa vás hlavným dôvodom odchodu lekárov z NÚSCH?

Podľa medializovaných informácií je to kombinácia viacerých faktorov - lepšie finančné ohodnotenie, lepšie technické vybavenie, lepšie možnosti rozvoja nového špecializovaného centra, a tým pádom aj kariérneho rastu.


Z vyjadrenia bolo citované 8.9.2017 v článku denníka Plus jeden deň.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS