O doplnkovom zdravotnom poistení

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Rada by som sa informovala, ako vnímate možnosť zavedenia doplnkového zdravotného poistenia regulovaného štátom. V súčasnosti nad tým totiž rezort uvažuje. Aké by mohli byť výhody a nevýhody? Mohol by to byť jeden zo spôsobov, ako priniesť viac peňazí do systému? Ako je to s doplnkovým zdravotným poistením u našich susedov, je to v EÚ bežná prax?

Dušan Zachar, INEKO:
Už aj dnešná legislatíva umožňuje uzatvárať individuálne (doplnkové) zdravotné poistenie. V praxi však nie je veľmi využívané. Dôvodom je, že základný balík zdravotnej starostlivosti, ktorý je hradený z povinného verejného zdravotného poistenia nie je dostatočne presne definovaný, resp. umožňuje výklad, že takmer všetko má byť hradené z odvodov a daní. A keď môže byť takmer všetko hradené z verejného zdravotného poistenia, nie je ani dostatočne veľký priestor pre poskytovanie doplnkového poistenia. Ak by ministerstvo začalo presnejšie definovať nároky poistencov z verejného poistenia, čiže by zreálnilo základný balík, ktorý v súčasnosti de iure obsahuje takmer všetko, tak by mohol vzniknúť priestor pre doplnkové poistenie. A to by samozrejme prinieslo sektoru nové čisté peniaze, z ktorých by mali prínos všetci, a nie len tí vyvolení ako pri úplatkoch. Doplnkové poistenie je preto aj spôsob, ako znížiť mieru úplatkov. Pre kvalitnejší zdravotnícky materiál, kratšie čakanie, lepšie služby či inovatívne lieky by stačilo platiť si doplnkové poistenie, a nie úplatky.

Myslíte si, že je stanovenie základného balíka verejného zdravotného poistenia priechodné za súčasnej vlády? Zatiaľ totiž túto tému analyzujú a ďalšie kroky majú urobiť až po analýze.

Odpoveď znie: nie. Stanovenie čiastkových definícií štandardných diagnostických a liečebných postupov pri niektorých diagnózach je však možné presadiť.


Z odpovedí bolo citované 25.5.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS