O možnej regulácii zisku zdravotných poisťovní

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Aký máte názor na avizované rušenie Spoločnosti pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, ktoré ohlásilo ministerstvo v pondelok? (od roku 2013 vykazovala stratu). Zaujímalo by ma ešte, aký máte názor na to, prečo sa doteraz nenašla vôľa na zrušenie tejto spoločnosti, keď je už od svojho vzniku stratová. Celkovo od roku 2013 vykázala stratu viac ako 25 000 eur. Čo vravíte na to, že ministerstvo už neuvažuje o zavedení jednej poisťovne?  Prípadne, čo ste si o tomto návrhu mysleli v minulosti?

Dušan Zachar, INEKO:
Zrušenie Spoločnosti pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia považujem za nevyhnutnosť. Že sa to neudialo skôr, je asi dôsledkom toho, že do tohto PR-projektu bola intenzívne zatiahnutá ideológia a agenda premiéra Fica a príliš skoré zrušenie by oveľa častejšie navodzovalo otázky a dojem z neúspešnej realizácie. Projekt unitarizácie a z toho vyplývajúce finančné škody predstavujú zbytočný účet za nepremyslenú a škodlivú zdravotnú politiku predošlej vlády. Zavedenie systému s jedinou poisťovňou by v slovenských podmienkach nebolo garanciou lepšie fungujúceho zdravotníctva, zlepšenia zdravotných výsledkov a starostlivosti pre pacientov, skôr naopak. Je možné, že projekt „unitár“ nebol nikdy myslený vážne a mal poslúžiť len na prekrytie nemohúcnosti vlády riešiť skutočné problémy v zdravotníctve.

Ako vnímate návrh na obmedzenie zisku poisťovní, ktorý je v Programovom vyhlásení vlády? Je reálne, aby ministerstvo zasahovalo do zisku ZP, keďže sú akciové spoločnosti a dve z nich súkromné poisťovne? Bolo by to podľa vás správne riešenie? V minulosti po tom, ako sa zakázal zisk poisťovní sa akcionár Unionu (Achmea) obrátil na Ústavný súd, ktorý im dal za pravdu. Neskôr jeho rozsudok potvrdil aj arbitrážny súd. Je teda teraz možné, aby sa zisk aspoň obmedzil?

Regulácia zisku zdravotných poisťovní je legitímna, nakoľko ide v súčasnosti jednak o koncentrovaný trh s malým počtom konkurentov, s obmedzeným vstupom naň a zároveň na ňom dominuje štátna poisťovňa a po druhé ide o nakladanie s verejnými zdrojmi (odvodmi a daňami), ktoré majú poisťovne garantované zákonom. Čiže ide o dosť regulovaný trh. Priestor pre lepšie regulovanie zisku zdravotných poisťovní tu bezpochybne existuje. Myslím si, že jednou z možností ako regulovať zisk poisťovní je postupné rozširovanie okruhu zdravotných výkonov, na ktoré sa dlho čaká, do regulačného rámca. Ak by mala poisťovňa pri týchto výkonoch čakajúcich, nemohla by si vyplatiť zisk. Inými slovami a trochu komplexnejšie by sa to dalo definovať tak, že zisk by si mohla vyplatiť poisťovňa len vtedy, keď bude mať splnené všetky nároky všetkých svojich poistencov. Samozrejme, predtým treba ešte precízne definovať nárok poistencov, čo nie je banalita.


Z odpovedí bolo citované 6.4.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS