Stanovisko INEKO k aktuálnemu návrhu projektu výstavby nUNB

Primárny zdroj: Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave (návrh v pripomienkovom konaní)

Základná myšlienka hybridného modelu - štát zafinancuje lacnými peniazmi výstavbu a najatý súkromník bude nemocnicu prevádzkovať a v porovnaní so štátnym prevádzkovateľom dosahovať vyššiu efektívnosť - je sympatická, ale v mnohom bude jeho úspešnosť veľmi záležať od realizácie a pokračovaní v tomto modele projektu, aj po úvodných 5 rokoch fungovania nemocnice.

Projektu podľa nás chýba lepšie spracovaná analýza finančných dopadov, z ktorej by sme mohli verifikovať základné predpoklady, ktoré vstupovali do modelu. Chýba analýza citlivosti (senzitivity), na základe ktorej by sme vedeli zmenami podstatných premenných posudzovať, kedy je ktorý model výstavby a prevádzky nemocnice pre spoločnosť výhodný. Výhodnosť jednotlivých alternatív výstavby a prevádzkovania nUNB by mal podľa nás prepočítať a zhodnotiť Útvar hodnoty za peniaze pri MF SR.

V aktuálnom návrhu projektu sa napríklad uvádza, že PPP projekt by bol oproti štátu efektívnejší v prevádzke len o 5 %, čo je sporné. Nie je nám známe, na základe akého prepočtu dospelo ministerstvo k ročnej platbe súkromníkovi vo výške 2,5 mil. eur. V projekte nám chýbajú aj predpoklady pri nákladoch na financovanie zo strany štátu.

Ďalšia oblasť, kde sa vynára mnoho otázok, na ktoré projekt nUNB neodpovedá, je samotná realizácia hybridného modelu, teda spôsob fungovania súkromného manažéra nemocnice v prostredí štátnej nemocnice - od fázy projektovania a stavby nemocnice až po následnú prevádzku. Nie je jasné, kto a aké riziká nesie v tomto modeli. Zatiaľ projekt predstavuje v tejto veci ako keby mačku vo vreci.

Po tretie, v projekte absentujú ciele, akú kvalitu a efektívnosť má nová nemocnica spĺňať a na základe čoho ju budeme merať.

A v neposlednom rade je tu obrovské riziko, že nepríde k zvýšeniu efektívnosti, keďže sa v rámci UNB takmer nepočíta s redukciou lôžok a v projekte sa nič nepíše o očakávanom nižšom stave zdravotníckeho personálu. Nakoniec sa môže stať, že výsledkom v Bratislave bude po výstavbe nUNB a novej nemocnice Sveta zdravia v Boroch výrazne vyšší počet nemocničných lôžok a pracovných miest lekárov a sestier ako doteraz, pričom však balík financií na hradenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa nezmení, a preto bude nutné ubrať z peňazí regiónom.


Dušan Zachar, Peter Goliaš
INEKO


Písané 20.3.2017 pre denník SME.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS