O legislatíve obmedzujúcej reexport liekov zo Slovenska

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Dnes mám stretnutie s Asociáciou, ktorá zastupuje niektoré distribučné spoločnosti. Tie idú využiť všetky legálne prostriedky voči zákonu o reexporte (Európska komisia, Protimonopolný úrad). Dôvodom má byť, že štát nikdy nedokázal, že reexport u nás môže za nedostatok liekov, údajne nie až v takom rozsahu, ako tvrdí štát. Nemáme systém alebo oficiálny register, ktorý by ukazoval, koľko liekov sa doviezlo a koľko vyviezlo (ktoré sa spotrebovali a ktoré chýbajú). Naopak, nový zákon sa javí ako efektívny. Čo si o tom myslíte?

Distribučky vidia problém v tom, že držitelia licencií nevedia presne určiť, ktorý liek je nedostatkový. Predchádzajúci systém, kedy si podali žiadosť o vývoz a ŠÚKL to vyhodnotil bol podľa nich lepší, pretože to posudzoval štát a nie súkromné firmy, ktoré si sledujú svoje záujmy( môžu udeliť povolenie iba „svojim distribučným spol.“) Momentálne tak majú problém aj s vývozom liekov, ktorých by mohol byť nadbytok, ale držitelia licencií sa nemajú na základe čoho rozhodnúť, keďže nie je register, ktorý by určil, ktoré lieky momentálne chýbajú. Radšej teda povolenie častokrát neudelia z obavy o pokutu. Do 7 dní majú štát upozorniť, že sa vyviezol ten ktorý liek a až vtedy to štát vyhodnotí.

Dušan Zachar, INEKO:
V tomto prípade sa medzi sebou bije verejný záujem mať pre pacientov na Slovensku dostatok liekov, a tým chrániť verejné zdravie, so slobodou voľného pohybu tovarov na trhu EÚ. Slobodný pohyb tovaru je možné obmedziť, ak by malo ísť o ochranu verejného zdravia obyvateľstva. Zásah do voľného pohybu tovarov a príslušné opatrenia však nesmú byť neprimerané a môžu obmedzovať subjekty pôsobiace na trhu len do takej miery, do ktorej je to skutočne nevyhnutné. Nie viac, ako je nutné.

Reexport liekov bol celkom určite jedným z hlavných faktorov nedostupnosti niektorých liekov na našom domácom trhu. To ukázala prax. Súčasná prax zatiaľ tiež ukazuje, že dostupnosť niektorých v minulosti ťažko dostupných liekov sa po účinnosti novely v priemere zlepšila. Je však otázne, do akej miery vplýval práve reexport na nedostatok liekov. Slovenská lekárnická komora síce zmonitorovala nedostatok liekov, avšak zo strany štátu chýbala nejaká komplexná a robustná analýza príčin nedostatku liekov v SR. Preto môže byť pozícia slovenskej vlády, ktorá bude musieť pred európskymi inštanciami argumentovať o primeranosti ochranných opatrení, sťažená.


Z vyjadrenia bolo citované 14.2.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS