O štandardizácii diagnostických a liečebných postupov

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Rada by som sa vás opýtala na váš názor k téme katalógu výkonov, podľa ktorého preplácajú poisťovne výkony ambulantným lekárom. Ten súčasný je podľa mojich informácií v platnosti od roku 2004, s čím lekári spokojní nie sú. Preto aj v súčasnosti ministerstvo plánuje v tejto veci konať. Lekárom sa nepáči, že nie je prispôsobený súčasnej podobe zdravotnej starostlivosti (pacient veľakrát nevie, na čo má nárok z poistenia a čo si musí doplácať, takisto sa lekárom na niektoré výkony náklady zvýšili, avšak od poisťovní dostávajú toľko, ako v minulosti, keď tie náklady mali nižšie).

Ako sa pozeráte na tento problém, mohol by nový katalóg výkonov pomôcť pacientom zorientovať sa a tiež lekárom dostávať od poisťovní viac peňazí? Ako to teda je, je potrebné prekopať celý systém financovania ambulantných lekárov alebo môže sčasti pomôcť aj aktualizácia katalógu výkonov?

Dušan Zachar, INEKO:
Zmeniť platobný mechanizmus majú v rukách zdravotné poisťovne a samotní ambulantní poskytovatelia, keďže na Slovensku máme voľnú tvorbu cien, do ktorej štát formálne nezasahuje. Súhlasím, že kapitačné platby a najmä platby za výkony nie sú optimálnym spôsobom odmeňovania, lebo nemotivujú aktérov k takým vzorcom správania, aké by boli celospoločensky prínosné. V budúcnosti by preto malo hrať väčšiu rolu odmeňovanie na základe kvality, na základe výsledkov liečby. Napríklad Dôvera už začala pilotne odmeňovať skupinu lekárov starajúcich sa o diabetikov na základe kvalitatívnych parametrov. Samozrejme štandardizácia diagnostických a liečebných postupov by otvorila nové rozmery pre poisťovne v súvislosti s porovnávaním poskytovateľov a možnosťami rôzneho odmeňovania.

Na to, aby sme vedeli určiť, ktoré všeobecné, diagnostické a terapeutické výkony sa môžu pri konkrétnej diagnóze vykonať štandardne, na to potrebujeme nový Katalóg výkonov (pravdepodobne nie je optimálnym riešením len plátanie dier starého katalógu) a Zoznam zdravotníckych výkonov, ktorý predstavuje súhrn zdravotných výkonov uvedených v Katalógu zdravotných výkonov, ktoré sú indikované pri jednotlivých chorobách, kde je uvedená ich charakteristika, definícia, materiálno-technické a personálne predpoklady, trvanie a frekvencia výkonu, súvisiaca medikácia či potreba zdravotnej pomôcky, indikačné obmedzenia.

Štandardizácia, teda stanovenie štandardných diagnostických a terapeutických postupov predstavuje nevyhnutný predpoklad na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a je zároveň jedným z dôležitých predpokladov zvyšovania bezpečnosti pacientov, kvality a efektívnosti. Vytvára tiež priestor na definovanie výkonov a rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá bude hradená z verejného zdravotného poistenia, a ktorá bude môcť byť predmetom pripoistenia, keďže už bude “nadštandardom”.


Z vyjadrenia bolo citované 1.2.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS