O starnúcich zubných lekároch na Slovensku

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Zaujímala by ma téma starnutia zubárov na Slovensku. Podľa komory takmer 50 % zubných lekárov registrovaných na Slovensku má nad 50 rokov, viac ako 60 rokov má takmer 30 %.

Môže generácia zubárov týmto tempom vymrieť, ak áno kedy? Ako vážny je tento problém? Ako by sa tento problém podľa vás dal efektívne riešiť a ako hodnotíte prácu ministerstva v tomto (riešia to nejako?) V súvislosti s týmto by ma tiež zaujímal názor na zubárov zo zahraničia konkrétne Ukrajiny, ktorí na Slovensko v poslednom čase hojne chodia, komora im chce podmienky sprísniť. Je to správne? Naozaj nemajú dostatočnú kvalifikáciu?

Dušan Zachar, INEKO:
Áno, je pravda, že nám zubári starnú a mierne klesá aj ich počet. Kým v roku 2004 tvorili zubný lekári vo veku 60 a viac rokov 14 %, o desať rokov neskôr je tento podiel už 36 %-ný (zdroj: NCZI). Na druhej strane je potešujúce, že mierne narástol aj podiel mladých stomatológov do 40 rokov – v roku 2004 tvorili 23 %, v roku 2014 to bolo 27 %, pričom najviac narástol počet vo vekovej skupine 25 až 29 rokov. To dáva mierny optimizmus, avšak tento trend musí byť dlhodobý, a aj tak sám nemusí stačiť na to, aby sa prechodne nevyskytli problémy s dostupnosťou zubných lekárov.

Preto je z tohto dôvodu nepochopiteľné, že slovenská komora zubných lekárov chce ešte sprísniť podmienky príchodu zubárov zo zahraničia, ktorí by saturovali nedostatok kapacít v niektorých regiónoch Slovenska. Z pohľadu komory je však takýto ochranársky postup pochopiteľný, keďže si obmedzovaním vstupu na trh chráni svoje pozície. Je však v konflikte záujmov. Samozrejme, je nevyhnutné, aby lekári zo zahraničia spĺňali, resp. preukázali alebo nadobudli minimálne odborné štandardy, aké sú u nás.

Treba tiež povedať, že trh by si s nedostatkom zubárov vedel poradiť, keďže pri nedostatku stúpa cena, resp. platby pre zubárov a to motivuje mladých medikov voliť kariéru stomatológov a zahraničných lekárov prísť na Slovensko. Len netreba trhu klásť veľké polená pod nohy.


Z vyjadrenia bolo citované 23.1.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2018 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS