O úbytku zdravotných sestier v SR

Ján Krempaský, SME
Pred nejakým časom bola publikovaná štúdia, podľa ktorej na Slovensku klesol počet sestier v prepočte na počet obyvateľov, na rozdiel od lekárov, ktorí sa "počtovo" stabilizovali.

Prečo podľa vás na Slovensku klesá počet sestier? Čím je to spôsobené, akými dôvodmi?

Dušan Zachar, INEKO:
Jedným z najhlavnejších dôvodov úbytku zdravotných sestier v SR je určite platová otázka. Avšak sú aj ďalšie dôležité faktory - napr. nevhodné pracovné podmienky, zlá atmosféra na pracovisku, vrátane vzťahu lekár - sestra, vysoká pracovná záťaž až preťaženosť (slovenské sestry vykonávajú aj také činnosti, ktoré v efektívnejších zdravotných systémoch robí nižší zdravotnícky personál), na druhej strane relatívne malé kompetencie a neporiadok a plytvanie v celom systéme slovenského verejného zdravotníctva, ktorý je nastavený tak, že nemotivuje a neodmeňuje poctivých, kvalitných a efektívnych.

Aké systémové opatrenia by sa mali podľa vás urobiť, aby sa zastavil tento pokles, respektíve, aby bolo u nás dostatok sestier?

Sú to opatrenia, ktoré zlepšujú celý zdravotnícky systém - napríklad zavádzanie tzv. tvrdých rozpočtových obmedzení (Hard Budget Constraints). Okrem nich (ktoré však s nimi súvisia) treba zaviesť pre všetkých zdravotníckych pracovníkov také odmeňovanie, ktoré bude môcť lepšie ohodnocovať kvalitnejšie výkony. Treba zvýšiť podiel pohyblivej - motivačnej zložky mzdy. Treba prehodnotiť vzdelávanie a kompetencie zdravotných sestier, aby neboli zavalené administratívnou prácou, ktorú zvládne nižší zdravotnícky personál, a mohli vykonávať výkony, ktoré sú teraz de jure vyhradené lekárom, hoci ich dokážu a často aj v realite vykonávajú zdravotné sestry, hoci za ne nie sú odmeňované.


Z odpovedí bolo citované 19.1.2017 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2018 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS