O integrovaných zdravotných centrách

Zuzana Matuščáková, Hospodárske noviny:
Rada by som sa opýtala na váš názor na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti, momentálne projekt znova ožíva, tak ma zaujíma, čo si o tom myslíte a kde vidíte výhody a naopak nevýhody tohto projektu. Bude to mať nejaký zmysel?

Dušan Zachar, INEKO:
Integrované poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj integrovanie zdravotnej starostlivosti so sociálnou je trendom vo vyspelom svete a malo by prinášať benefity tak pre pacienta, ako aj pre verejné financie. Zmyslom je zvyšovanie efektívnosti poskytovaných služieb a zároveň zvyšovanie ich kvality pre pacientov a klientov, ktorí by dostali čo najviac služieb na jednom mieste, a preto by nemuseli chodiť od lekára k lekárovi a potom ešte k sociálnym pracovníkom a prípadne ani byť hospitalizovaní v nemocnici.

Na to však nie je nevyhnutne nutná centralizácia týchto služieb v jednej budove, ktorá by sa vybudovala či zrekonštruovala z verejných zdrojov a z rozhodnutia centrálnej autority, ako to bolo navrhované počas predošlej vlády. Projekt predošlého ministerstva zdravotníctva niesol v sebe riziká, ktoré spočívali najmä v deformácii už existujúceho trhu so zdravotnými, ako aj sociálnymi službami v regióne, ktoré poskytujú vo veľkej miere súkromní poskytovatelia.

Štát často plytvá zdrojmi, a aj preto by sa namiesto aktívneho organizovania poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti, čo sme tu už v minulosti mali, a namiesto betónovania mal radšej sústrediť na vytváranie jasných pravidiel a zabezpečenie ich vykonateľnosti, ktoré by viedli k želateľným procesom integrácie rôznych starostlivostí. Prostriedkom k tomu by mohla slúžiť napríklad ešte stále absentujúca elektronizácia zdravotníctva. Ak sú nastavené dobré pravidlá, vrátane platobných mechanizmov a motivácií, o integráciu sa môže kľudne postarať aj súkromný sektor bez nutnosti štátnej ingerencie.


Neviete mi povedať, ako je to v súčasnosti s tým koľko pacientov posielajú naši všeobecní lekári k špecialistom v porovnaní s inými krajinami? Ministerka Zvolenská v roku 2014 hovorila o 80 percentách pacientov, ktorí sú posielaní k špecialistom. Je to veľa alebo málo v porovnaní s inými?

Miera posielania pacientov od všeobecných lekárov na ďalšiu liečbu k špecialistom je podľa zistení štúdie WHO z roku 2012 na Slovensku vysoká a dosahuje približne 245 odporúčaní pri 1000 návštevách pacientov za rok. Až dve tretiny návštev pacientov u lekára vedie k predpísaniu liekov. Ministerka Zvolenská hovorila v roku 2014 o výrazne vyššom percente aj preto, lebo od roku 2013 bol obnovený systém povinných odporúčacích lístkov, ak pacient chce alebo musí navštíviť špecialistu. To samozrejme zvyšuje podiel návštev u všeobecných lekárov, ktoré končia poslaním, resp. vypísaním tzv. výmenného lístka pre špecialistu.


Z vyjadrenia bolo citované 18.1.2017 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2018 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS