O zvýšení poplatkov pacientov za pohotovosť

Nikola Richterová, Hospodárske noviny:
Chcela by som Vás osloviť v súvislosti s avizovanými vyššími poplatkami na pohotovostiach, ktoré včera oznámil minister zdravotníctva.
Považujete takéto rozhodnutie za správne? Myslíte si, že vyššie poplatky dokážu „zaučiť“ pacientov, aby správne využívali pohotovosti, ambulancie a urgentný príjem? V čom je podľa Vás momentálne problém? Myslíte si, že by bolo taktiež potrebné zvýšiť vybrané poplatky? Zaujímalo by ma tiež, či si myslíte, že by situácii pomohla nejaká iná novela?

Ján Krempaský, SME:
Čo hovoríte na to, že Drucker chce zvýšiť poplatok za návštevu urgentu z 1,99 eura na päť eur a pohotovosti z 1,99 eura na 2 až 3 eurá? (Oslobodení od tejto povinnosti by mali byť ako doteraz tí, ktorí sú po vyšetrení na urgente hospitalizovaní alebo idú na expektačné lôžko).

Dušan Zachar, INEKO:
Súhlasím so zvýšenými poplatkami za návštevu pohotovosti a urgentu. Môžu obmedziť zbytočné využívanie týchto služieb niektorými pacientmi. Veď napríklad len samotné záchranky hovoria o obrovskom počte výjazdov, ktoré končia na urgentných príjmoch nemocníc, pričom by nemuseli. Môže ísť až o 60-70 % percent ich výjazdov. Uvoľnené kapacity a zdroje by mohli byť lepšie využité na liečbu tých pacientov, ktorí odbornú zdravotnú starostlivosť skutočne potrebujú a nie je možný časový odklad ich zdravotného problému. Ide o klasický regulačný mechanizmus, ktorý funguje aj v zahraničí. Obmedzuje sa ním nadspotreba či také návštevy, ktoré je možné riešiť v bežných denných ordinačných hodinách.

Problém LSPP (t.j. pohotovostí) spočíva vo viacerých veciach: štátom regulované platby, nízke platby lekárom slúžiacim na pohotovosti, zákonná povinnosť pre ambulantných lekárov zúčastňovať sa LSPP, nerovný právny vzťah - súkromník - lekár  vs. súkromný poskytovateľ LSPP, otázna motivácia a kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci LSPP, nedostatočné prístrojové vybavenie amnulancií, slabšia návštevnosť v neskorých nočných hodinách.

Riešením by mohlo byť prehodnotenie a stanovenie minimálnej sieťe LSPP, ktorá bude okrem spádovosti brať ohľad aj na časovú dostupnosť pre pacienta, netrvať na poskytovaní non-stop LSPP počas celej noci, zároveň ale sieť LSPP skoordinovať s bodmi záchraniek a urgentnými príjmami nemocníc, aby mali pacienti dostupnú nepretržitú zdravotnú starostlivosť, odstrániť štátnu cenovú reguláciu a preniesť zodpovednosť za naplnenie minimálnej siete zo žúp na zdravotné poisťovne, ktoré by si dohadovali zmluvy a cenové podmienky buď s poskytovateľmi LSPP alebo aj priamo s lekármi, ktorým by to mohlo viac vyhovovať, keďže by mohli dostať vyššiu úhradu od poisťovní.


Z vyjadrenia bolo citované 13.1.2017 v článkoch Hospodárskych novín, na portáli SME.sk a 23.1.2017 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2018 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS