Výška dlhu zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva dosiahla k 31.

http://ekonomika.sme.sk/c/4007956/dlhy-statnych-nemocnic-nadalej-rastu.html

SME.sk 6.8.2008, Dlhy štátnych nemocníc naďalej rastú
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS