Nové indikátory kvality zdravotníckych zariadení.

http://www.sme.sk/c/4316772/jednotny-meter-na-nemocnice-ma-roznu-vahu.html

SME 20.2.2009, Jednotný meter na nemocnice má rôznu váhu
 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS