Od januára môžu zdravotné poistenie poskytovať namiesto piatich tri poisťovne.

http://ekonomika.sme.sk/c/5144602/protimonopolny-urad-nebrani-zlucovaniu.html

SME 8.12.2009, Protimonopolný úrad nebráni zlučovaniu
 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS