Téma: Jedna vs. viac poisťovní

Vláda SR prijala na svojom rokovaní v júli 2012 Návrh zámeru zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Koncom októbra už schválila i samotný Projekt zavedenia unitárneho systému v SR aj s jeho časovým harmonogramom. Pluralita, teda systém viacerých zdravotných poisťovní by mal podľa plánov vlády skončiť a v roku 2014 by ho mal nahradiť systém jednej štátnej poisťovne.

INEKO s týmto krokom nesúhlasí a tu na jednom mieste ponúka zhromaždené všetky príspevky z portálu i-Health, ktoré sa týkajú zdravotného poistenia u nás a vo svete, jeho organizácie a najmä aktuálnej témy: jedna verzus viac poisťovní.

O prepoisťovaní sa ľudí v dôsledku plánovanej unitarizácie

Dnes nie je vôbec isté, že sa vládne plány na zrušenie pluralitného systému poisťovní uskutočnia. Pravdepodobnosť zavedenia unitárneho systému práveže skôr klesá. Preto ak by sa poistenci rozhodli prepoistiť len z titulu plánovaného zavedenia jednej poisťovne, mohli by byť neskôr rozčarovaní, že zmenili svoju doterajšiu poisťovňu za inú, ktorá im vyhovuje menej.
Ľudia by si preto mali zdravotnú poisťovňu vyberať podľa svojich vlastných preferencií. Kritériami pre ich výber môžu byť napríklad dĺžka čakania na plánované operácie, rozsah hradených úkonov a zazmluvnených poskytovateľov, rôzne bonusové programy či úroveň orientácie na klienta a komfort pri komunikácii s poisťovňou.

Dátum: 09.09.2013
 
O sklzoch v harmonograme vládneho projektu zavedenia jednej poisťovne

Sklzy v harmonograme vnímame pozitívne, nakoľko sa nimi znižuje pravdepodobnosť zavedenia unitárneho systému zdravotného poistenia v SR, ktorý by si v čase prelomenia prvej hranice dlhovej brzdy vyžiadal z verejných zdrojov obrovský objem peňazí, pričom by zároveň nedával žiadne záruky zlepšenia zdravotných výsledkov a starostlivosti pre občanov.

Dátum: 02.08.2013
 
Marian Kollár, prezident SLK o vládnom projekte unitarizácie zdravotného poistenia

"Vládna moc sa spolieha na ľúbivý argument odstránenia zisku súkromných zdravotných poisťovní. No bez nastavenia jasných transparentných pravidiel, oddelenia od politickej závislosti a riadenia odborníkmi, nie dosadenými poslušnými nominantmi, sa systém rúti do čias nekontrolovaného centralizmu a odstránenie zisku je len marketingovou bublinou zakrývajúcou tento fakt. Pokušenie moci (a obrovského balíku peňazí) spojené s ovládaním jedinej zdravotnej poisťovne je v tomto prípade oveľa silnejšie ako racionálne spravovanie toho, na čo sa skladajú každý mesiac občania."

Dátum: 15.07.2013
 
O posunutí termínu zavedenia systému jednej poisťovne v SR

Možno vláda vyhodnotila, že by nebolo populárne teraz vyplatiť veľkú sumu peňazí súkromným poisťovniam, najmä keď sa zhoršuje situácia vo verejných financiách a vláda musí šetriť. Je tiež možné, že vláda nechce robiť žiadne nepopulárne kroky pred prezidentskými voľbami. Ani pred parlamentnými voľbami však neočakávame, že bude silná voľa projekt dokončiť. Mimochodom, dlhodobo by sme ani v unitárnom systéme neunikli konkurencii, postupne sa totiž bude posilňovať súťaž minimálne v rámci EÚ.

Dátum: 11.07.2013
 
O odmene pre poradcu unitarizácie zdravotného poistenia v SR

Je zrejmé, že milióny eur pre poradcu pre zavedenie unitarizácie v zdravotnom poistení treba pripísať k ďalším desiatkam miliónov eur, ktoré Slovenská republika musela a ešte bude musieť zaplatiť rôznym súkromným subjektom a súdom za prehraté arbitráže a právne zastupovanie. Tieto peniaze sa mohli použiť oveľa zmysluplnejšie, v súlade so skutočným verejným záujmom, pričom mohli slúžiť aj na skvalitňovanie slovenského zdravotníctva.

Dátum: 28.05.2013
 
O hodnotení prvého roka vlády v zdravotnej politike II.

Dúfame, že sa plány vlády na vytvorenie systému s jednou zdravotnou poisťovňou nepodaria realizovať, pričom by nás potešilo, keby bolo nakoniec dôvodom uvedomenie si vlády, že mnohé stovky miliónov eur by bolo vhodnejšie použiť na iné účely, napríklad na znižovanie verejného dlhu, čo prinesie občanom Slovenska, na rozdiel od unitárneho systému zdravotného poistenia, preukázateľné benefity.

Dátum: 04.04.2013
 
CenaZaMonopol.sk

INEKO spúšťa portál CenaZaMonopol.sk, ktorého cieľom je poukázať na alternatívy použitia verejných výdavkov na veľké projekty, ktoré vláda plánuje realizovať. Prvým takýmto projektom je zámer vlády odkúpiť, resp. vyvlastniť súkromné zdravotné poisťovne a vytvoriť jednu monopolnú poisťovňu spravovanú štátom.

Dátum: 29.01.2013
 
O analýze efektívnosti zdravotníctva a unitárnom systéme

V hlavných zisteniach analýzy Inštitútu finančnej politiky pri MF SR o efektívnosti slovenského zdravotníctva sme nenašli žiadne silné argumenty v prospech zavedenia unitárneho systému zdravotného poistenia na Slovensku. Rovnako tak analýza nepotvrdzuje, že by unitárny systém ušetril zdravotníctvu toľko zdrojov, ako tvrdí vláda.

Dátum: 13.12.2012
 
O jednej poisťovni a čakacích zoznamoch

Pacientom môže hroziť dlhšie čakanie na niektoré plánované operácie, ak by monopolná VšZP manažovala starostlivosť o pacienta, ako aj úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť menej efektívnym spôsobom, ako to robí teraz, resp., ako to robia súkromné poisťovne, čo predstavuje veľké a reálne riziko. To môže mať potom v konečnom dôsledku v dlhšom časovom horizonte za následok menej peňazí pre poskytovateľov.

Dátum: 10.11.2012
 
O peniazoch z privatizácie na vytvorenie systému jednej zdravotnej poisťovne

Použiť privatizačné príjmy tam (rozumej: na vytvorenie unitárneho systému ZP), kde nás topánka vôbec netlačí, a prínos z takéhoto kroku nedokáže ani samotné MZ SR hodnoverne preukázať, je nezodpovedným “huncútstvom” nezodpovedných politikov, ktoré si odskáču platcovia daní a odvodov vyššou finančnou záťažou a pacienti vyššími priamymi platbami a horšou zdravotnou starostlivosťou verejného zdravotníctva.

Dátum: 26.10.2012
 
Diskusia o unitárnom systéme a meraní efektívnosti zdravotníctva

Tomáš Szalay, analytik inštitútu HPI a Martin Filko, riaditeľ Inštitútu finačnej politiky MF SR diskutovali o unitárnom systéme zdravotného poistenia a o meraní efektívnosti zdravotníctva v relácii televízie TA3 Analýzy a trendy.

Dátum: 25.10.2012
 
Trh zdravotného poistenia. Pluralita a súťaž?

Bratislava, 19.10.2012
Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO, prednášal študentom Health Management Academy na tému plurality verzus súťaže v zdravotnom poistení. Tu si môžete stiahnuť jeho prezentáciu.

Dátum: 19.10.2012
 
Stránkovanie:
 
 
 
Copyright © 2020 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS